Оилада болалар тарбияси

Тартиб-интизомнинг энг зўр мактаби — оила. С. СМАЙЛС Янги оиланинг бош вазифаси — инсон ва гражданни тарбиялаш вазифаси бўлмоғи керак. А. ГРАМШИ Оила ҳаётининг бош муддао ва мақсади болалар тарбиясидир. Болалар тарбиясининг бош мактаби эса эру хотин, ота-онанинг ўзаро муносабатидир. давоми…

Никоҳ ҳақида

Никоҳ кишилик жамиятининг биринчи поғонасидир. ЦИЦЕРОН Тутун алангадан пайдо бўлганидек, никоҳ ҳам муҳаббатга уйғунлашиб кетади. Н. ШАМФОР …Жинсий севги ўз табиатига кўра никоҳни талаб қилади… Жинсий севгига асослантан никоҳ ўз табиатига кўра индивидуал никоҳдир. Ф. ЭНГЕЛС Ҳеч ким никоҳдан ўтишга давоми…

Оила ва жамият

Оила табиатнинг шоҳ асарларидан биридир. Ж. САНТАЯНА Минглаб тасодифлар синовидан ўтадиган эр-хотин муҳаббати кундалик энг оддий ҳодиса бўлишига қарамасдан, энг гўзал мўъжизадир. Ф. МАРИАК Оилани бузишга мўлжалланган ҳар қандай ижтимоий назариялар яроқсиз, шу билан бирга номақбулдир. Оила — жамиятнинг дурру давоми…

Рашк ҳақида

Шундай олижаноб муҳаббатлар борки, улар рашкка ўрин қолдирмайди. Ф. ЛАРОШФУКО Чинакамига севган одам рашк қилмайди. Муҳаббатнинг асл моҳияти — ишонч. Борди-ю, муҳаббатдан шу ишончни тортиб олингчи, унда сиз унинг ўз кучига бўлган ишончи, давомийлиги, жамики нурафшон томонлари — бинобарин, барча давоми…

Севги ва ахлоқ

Муҳаббат! Ву барча эҳтиросларнинг чўққиси ва энг ғолибидир. Аммо унинг ададсиз забткорлик кучи чексиз-чегарасиз олижаноблик ва деярли тасаввурга сигмайдиган даражадаги беғаразликдан иборатдир. Г. ГЕЙНЕ Ўзини яхши кўрган одам чинакам муҳаббатга қодир эмас. Шахсиятпарастлик севгини заҳарлайдиган даҳшатли иллатдир. Борди-ю, шахсиятпараст бўлсанг, давоми…

Муҳаббат қирралари

Севги эркинлик йўлида қурбон бўлишга ҳам тайёр. Ф. ШИЛЛЕР Муҳаббатдангина муҳаббат туғилади. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Ошиқнинг ўзи узсин мўҳаббатнинг гулини, Ахир бу ноёб туйғу бошдан-охир, батамом, Фақат унинг ўзига мангу этилган инъом. Ф. ШИЛЛЕР Бир боқишда туғилган муҳаббатнинг давосини топиш давоми…

Мустақил мутолаа тўгрисида

Илм бериш фақат мактабнинг иши эмас. Мактаб шу билимга калит беради холос. Мактабдап ташқари ўқиш ҳаётни тўлалигича қамраб олади! Инсон бир умр илмини ошира бориши лозим. А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ Инсон ҳаёт экан, гарчи сочи оқарган бўлса ҳам билим олиши мумкин, давоми…

Мактаб, ўқитувчилар ва ўқувчилар тўғрисида

Халқ учун нондан сўнг энг муҳими мактабдир. Ж. ДАНТОН Мактаб, ўз системасида мужассамланган асосий предмст ва принтсипларига кўра, халқлар ва давлатлар турмуши ва тақдирини белгилашда бағоят буюк кучдир. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ Мактаб вояга етаётган авлод тафаккурини шакллантириш устахонасидир; агар келажакни давоми…

Ахлоқий ва ақлий камолот ҳақида

Одамнинг улуғлиги бўйи билан ўлчанмаганидек, халқнинг улуғворлиги ҳам унинг сони билан ўлчанмайди; ягона ўлчов, унинг ақлий камолоти ва ахлоқий баркамоллигидир. В. ГЮГО Ҳозирги жамиятлар учун тарбия масаласи келажак тақдири билан боғлиқ ҳаёт-мамот масаласидир. Э. РЕНАН Аввалги замонларда ворислик ёрдамида, асрий давоми…

Билим ҳақида

Яхши яшамоқ учун яхши ишламоқ зарур, шу заминда дадил турмоқ учун кўп билмоқлик даркор. М. ГОРКИЙ Билимдан қудратлироқ куч йўқ; билим билан қуролланган одам енгилмасдир. М. ГОРКИЙ Инсон қанчалик кўп билса, у шу қадар кучли. М. ГОРКИЙ Сивилиатсия тарихини олти давоми…


Мақолалар мундарижаси