Хатоларга муносабат ҳақида

…Ҳеч бир амалий иш қилмайдиган одамгина хато қилмайди. В. И. ЛЕНИН Ҳеч нима қилмайдиган одамгина хато қилмайди, ҳолбуки унинг асосий хатоси ҳам шудир. А. Н. ТОЛСТОЙ Шундай одамлар борки, ҳеч қандай ақлли фикрлар билан машғул эмаслар ва шунинг учун ҳам давоми…

Нотўғри мулоҳазалар ва туҳмат ҳақида

Яхшиямки танқиднинг ўзи танқидга муҳтож, йўқса, у ким кўринганга даҳшатли қурол бўлиб хизмат қилган бўлур эди. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Агар аччиқ сўз из қолдирганда эди, биз ҳаммамиз тасқара бўлиб юрардик. В. ШЕКСПИР Туҳмат ҳар доим ҳам ғаразнинг иши бўлавермайди: у давоми…

Танқид ҳақида

Танқидсиз бир-бирини англаш бўлмайди, бинобарин, бирлик ҳам бўлмайди. Ф. ЭНГЕЛС Касални даволаш учун уни аниқлаш, очиш керак ва бу энг қулай ва тўғри йўл ҳисоблаиади. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ Иллатнинг сабабини топиш — деярли унга қарши давони топиш деган сўз. В. давоми…

Совуққонлик ҳақида

Ҳамма нарсани яхши дейдиган ёки ҳамма нарсани ёмон деб ҳисоблайдиган, айниқса, ҳамма нарсага совуққон қарайдиган одамга ишонманг. И. ЛАФАТЕР Ўртамиёна одам ҳукмрон фикр ва ҳукмрон модага ҳар доим мослашиб олади, у нарсаларнинг ҳозирги ҳолатини ягона тўғри ҳолат деб ҳисоблайди ва давоми…

Эҳтирослар ва ташаббус ҳақида

Эҳтирос ёрдамисиз тарихда бирон-бир муаззам қадам босилмаган, эҳтирос маънавий кучларни чандон ошириб, арбобларнинг ақлий қобилиятини чархлайди, эҳтироснинг ўзи буюк тараққийпарвар кучдир. В. Г. ПЛЕХАНОВ Ғайрат белгиланган мақсадга муҳаббат кучидир. П. А. ПАВЛЕНКО Туганмас ҳузур-ҳаловат — меҳнатда. У. БЛЕЙК Фақат тетик давоми…

Мақсад ҳақида

Ҳаётдаги мақсад инсон қадр-қиммати ва бахтнинг асосидир. К. Д. УШИНСКИЙ Инсоннинг барча истакларини қондирингу, лекин ундан яшаш мақсадини олиб қўйингчи, қарабсизки, у нақадар бахтсиз ва ожиз кимсага айланиб қолади. К. Д. УШИНСКИЙ Инсон мусибатларини тобора камайтириб, инсон роҳат-фароғатини тобора ошириш. давоми…

Эътиқод ва идеаллар ҳақида

Аъмолсиз яшаган киши ғарибдир! И. С. ТУРГЕНЕВ Идеални инкор этган одам пасткашликни осонлик билан гўзаллик деб қабул қилиши мумкин. И. ГЁТЕ Идеалсиз яшаш ярамайди. Соғлом идеалга, шундай идеалки, халқимизнинг қалбидан, вужудидан отилиб чиққан идеалга эга бўлмоқ керак. Г. ДИМИТРОВ Идеал давоми…

Меҳнат умрни узайтиради

Инсон учун энг гўзал, энг қадрли нарса унинг ўз ҳаётидир. Ҳаёт эса ҳар томонлама, муттасил меҳнат билан барқарордир. Инсон меҳнати тўхтаса борми — унинг ҳаёти ҳам тўхтайди. Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ Меҳнатсевар қалб доимо ўз касби билан машғул бўлмоғи лозим, бинобарин, давоми…

Меҳнат — роҳат ва бахт

Меҳнат ва роҳат инсон ҳаётининг икки муҳим шарти — шахсий ва ижтимоийликни ташкил этади.В. ВЕЙТЛИНГ Меҳнатнинг самарадорлигини англаб етиш энг зўр лаззатлардан биридир.Л. ВОВЕНАРГ Меҳнат ва ҳузур-ҳаловат табиатан турлича бўлса ҳам, барибир улар орасида қандайдир табиий боғланиш мавжуд.ТИТ ЛИВИЙ Роҳатнинг давоми…

Меҳнатдаги қатъият ҳақида

Муваффақиятни киши ҳаётда эришган мавқе билан эмас, балки ўша муваффақиятни қўлга кирита туриб, у қандай тўсиқларни енгиб ўтгани билан ўлчаш керак.Б. ВАШИНГТОН Енгиб ўтилган тўсиқларнинг кўплигигина жасоратга ва жасорат кўрсатган инсонга ҳақиқий тўғри баҳо бўла олади.С. ЦВЕЙГ Буюк қалб эгасининг давоми…


Мақолалар мундарижаси