Donishmand yigit

Qadim zamonda bir podsho o‘tgan ekan. Podsho hukm chiqarishda gunohkor va gunohsizlarni chek tashlash yo‘li bilan aniqlar ekan. Gunohkor deb topilgan odamni podsho o‘z oldiga chaqirib bir qutini ko‘rsatar ekan. Uning ichida ikkita qog‘ozga, biriga «o‘lim», ikkinchisiga esa «ozodlik» degan davomi…

Aka-uka

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda bir aka-uka bor ekan. Akasi kunda ertalab chiqib ketib, kechqurun qaytar ekan. Ukasi uyda qolar ekan.Bir kuni akasi kechqurun kelganida ukasi:— Aka, siz har kuni erta ketib, kech qaytasiz. Ertaga o‘zingiz bilan davomi…

Dono dehqon

Kunlardan bir kuni bir kambag‘al dehqon boyga g‘oz olib kelib, evaziga bir oz javdar so‘rabdi. Boy unga:— Sen bilan yetti kishimiz: men, xotinim, ikki o‘g‘lim, ikki qizim. Hammamizga shu g‘ozni bo‘lib bergin,— debdi.Shunda dehqon o‘ylab turib:— Siz shu uyning boshlig‘isiz, davomi…

Ilm afzal

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda, Buxorodan uzoqda, Urganch cho‘li etagida, Qalayi Mirishkor degan qishloqda bir qariya yashagan ekan. Chol «o‘zim omiligimcha qoldim, qani endi o‘g‘illarim o‘qib odam bo‘lsa», deb orzu qilar ekan. Boboning sakkiz o‘g‘li va bir davomi…

Hunarliga o‘lim yo‘q

Burungi zamonda bir podsho o‘tgan ekan. Bir kuni podsho bir kambag‘alning qizini olmoqchi bo‘lib, sovchi yuboribdi. Sovchilar kelib, podshoning so‘zini qizga aytishibdi. Kambag‘alning qizi sovchilarga:— Podshoga borib aytinglar, olmoqchi bo‘lsa, men ham roziman. Lekin podsho bir hunar bilsagina tegaman, agar davomi…

Dangasa chol

Burungi zamonda bir chol bilan kampir bo‘lgan ekan. Ularning birgina sigirlari bor ekan. Shu sigirga yem-xashak solish, suv berishga chol-kampir juda erinar ekanlar.Bir kuni chol-kampir bu ishni bir-birlariga buyurib, sansalor qilib, aytishib qolishibdi. Shundan keyin ular, «kim birinchi bo‘lib so‘zlasa, davomi…

Noqulay maslahatchi

Qadim zamonda Noqulay maslahatchi degan bir kishi bo‘lgan ekan. Xalq orasida kimning boshiga mushkul ish tushsa, shu kishini chaqirtirib kelib maslahat so‘rar, uning bergan maslahati bilan ish qilar ekan. Bir kishining jinbir shoxli ho‘kizi bor ekan. Shu ho‘kiz bir kuni davomi…

Baliq sotuvchi Ahmad

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir qishloqda er-xotin yashar ekan. Xotini aqlli, tadbirkor, eri bo‘lsa ahmoqroq, bo‘shang ekan. Bechora xotini sahardan to shom qorong‘usigacha ishlar ekan, eri bo‘lsa laqillab yurar ekan.Bir kuni xotini eriga:— Birorta ish bilan shug‘ullansangiz yaxshi davomi…

Farosatsiz eshak

Bir eshak bor ekan. U o‘zini juda aqlli deb bilar ekan.Kunlardan bir kuni u bir boqqa kiribdi. Qarasa, daraxtlarda mevalar, polizda qovun-tarvuz-u, qovoqlar pishib yotgan emish.Eshak daraxtlardagi mevalarga, polizdagi qovoqlarga qarab, diqqat qilibdi. Shalpang quloqlarini qimirlatib:— Tabiat-ku hamma narsani bilib davomi…

Parishonxotir

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir parishonxotir odam bo‘lgan ekan. Bir kuni parishonxotir xotiniga:— Ertaga saharda turib, sayilga boraman. Kiyimlarimni tayyorlab qo‘ygin, — debdi.— Kelishda menga birorta sovg‘a olib keling, — deb iltimos qilibdi xotini.Ertalab turgach, parishonxotir davomi…