To‘lg‘onoy

O‘ratepa begi xalqdan oq uylikka qoracherik — odam so‘rabdi. «Qo‘qon bizning ustimizga hujum qilib kelmoqchi emish. Biz o‘z g‘amimizni yeylik», deb xalqqa xabar qilibdi. O‘ratepa begi qoracherik so‘raganda qirq urug‘dan so‘rabdi, bo‘lagi unga tobe emas ekan, bermabdi. Xalqqa xabar yetgandan davomi…

Podshoning mot bo‘lishi

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir podsho bo‘lgan ekan. Podshoning o‘ng qo‘l vazirining oti Hasanumaymanoz, chap qo‘l vazirining oti Paxtak ekan. Ikkovining bir-birini ko‘rgani ko‘zi, otgani o‘qi yo‘q ekan. Doim Paxtak vazir Hasanumaymanoz vazirni yo‘qotish payida yurar davomi…

Uch avliyo

Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q, ekan, juda qadim zamonlarda Davlatshoh degan bir podsho bor ekan. Bu podshoning esi pastroq bir o‘g‘li bor ekan. Kundan-kun, oydan-oy o‘tib, bola yigirma besh yoshga kiribdi. Lekin aqlda yoshiga yetmabdi. Podsho ancha qarib, davomi…

Dono qiz

Qadim zamonda bir podsho o‘tgan ekan. Kunlardan bir kun podsho o‘z eliga ikkita savol beribdi.— Shirindan shirin nima? Achchiqdan achchiq nima?Podsho bu savolni yechish uchun odamlarga qirq kun muhlat beribdi: «Agar hech kim savolni yecha olmasa, yurtga qirg‘in solaman», debdi. davomi…

Dono yigit va uning qaylig‘i

Bu ertakni men bir bedanabozdan eshitganman. Bedanaboz ham bir bedanabozdan eshitgan ekan.Bir dono, o‘qigan, oqu qorani tanigan, lekin uylanmagan bir odam bor ekan. Do‘stlari unga:— Birodar, nega uylanmaysan, yoshing anchaga borib qoldi-ku? — debdilar. Ularga hamisha bir javob:— Bo‘yi bo‘yimga davomi…