Tulki bilan tovus

Ertagiyo ertagi, echknlarning bo‘rtagi, qirg‘ovul qizil ekan, quyrug‘i uzun ekan, ko‘k muzga mingan ekan, muruti singan ekan, g‘oz karnaychi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, ola qarg‘a azonchi, qora qarg‘a qozonchi, chumchuq chaqimchi ekan, to‘rg‘ay to‘qimchi ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul davomi…

Handalak polvon

Bir podshoning xushro‘y qizi bor ekan. Bir kuni bu qizga ayiqpolvon xushtor bo‘lib qolibdi. Qizni qo‘lga tushirishga ancha harakat qilibdi-yu, tushira olmabdi. Kunlardan bir kun ayiqpolvon tulki bilan jo‘ra bo‘lib qolibdi. Tulkiga o‘z sirini aytibdi:— E jo‘ra, men podshoning qiziga davomi…

Bo‘ri bilan mergan

Bor ekan, yo‘q ekan, och ekan, to‘q ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g‘oz karnaychi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, tovuq toq etdi, bilmadim qaqqa ketdi.Bir mergan bor ekan. U mergan ovga chiqibdi. Bo‘ri davomi…

Jovur chol

Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q ekan, burungi zamonda chol-kampir bor ekan. Dunyoda farzand yuzini ko‘rmay, juda ham kambag‘al yashagan ekanlar. Chol o‘tin sotib, puliga chorak g‘alla olib kun o‘tkazar ekan. Daladan o‘tin tashiy-tashiy orqasi jovur  bo‘lib ketibdi. Shuning davomi…

Shoir sevgisi

Navoiy yigitlik chog‘larida bir qizni yaxshi ko‘rar ekan. Qizga xat va she’rlar yozib, u bilan aloqa qilib yurar ekan. Bir kuni Husayn Boyqaro bu sirdan xabardor bo‘libdi.U «Navoiy o‘zining bu siridan meni ham ogohlantirar, shu to‘g‘rida men bilan maslahatlashar», deb davomi…

Navoiy kimni yomon ko‘rgan?

Kunlardan bir kun, Sulton Husayn, vazirlarining yolg‘on so‘zlariga ishonib, Navoiyni zindonga buyuribdi. Ko‘p vaqt o‘tmay, Navoiyning gunohsizligi ma’lum bo‘libdi. Sulton Husayn Navoiyni zindondan chiqarishlarini buyuribdi. Navoiy chiqishga unamabdi. Podshoning qamash va chiqarish haqida bergan farmoniga ajablanganini bildiribdi.Navoiyni zindondan chiqarish uchun davomi…

Dunyoda nima lazzatli?

Husayn mirzoning qirq vaziri bor ekan. Qirqinchisi Alisher Navoiy ekan. Bir kam qirq vazir Navoiyni Husayn mirzoga yomonlay beribdi. Husayn mirzo Alisherni vazirlikdan bo‘shatibdi.Bir kuni Husayn mirzo bir kam qirq vazirdan:— Dunyoda nima lazzatli? — deb so‘rabdi. Vazirlar bilgan va davomi…

Navoiy bilan mardikor

Bir o‘spirin yigit mardikorchilik qilib kun kechirar ekan. U, yurgan yo‘lida odamlar o‘rtasida bo‘lgan janjallarni bostirib, birovning aravasi loyga tiqilib qolsa, birgalashib chiqarishib, xalqqa yordami tegib yurar ekan. Bu yigitdagi xislatni ko‘rgan Alisher, uni hurmatlab, kachon ko‘rsa undan oldin salom davomi…

Navoiy va Husayn

Alisher Navoiy Husayn Boyqaro saroyida bosh munshiy ekan. Podsho hamma vaqt Navoiyning deganlariga quloq solar ekan. Kunlardan bir kuni Husayn Boyqaro ertalab saroyga kirib ketayotib, Navoiyga qarabdi-da, ko‘rsatgich barmog‘i bilan boshini ko‘rsatibdi. Navoiy ham shu barmog‘i bilan tilini ko‘rsatibdi. Husayn davomi…