Ota nasihati

Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q ekan, bir dehqon o‘tgan ekan. Uning uchta o‘g‘li bor ekan. Uch o‘g‘lidan ikkitasini uylantirib, joylagan ekan. Ular o‘z oilalari bilan alohida bo‘lib chiqib ketishgan ekan.Kenja o‘g‘li otasi bilan qolibdi. Otasi ancha keksayib qolgan davomi…

Aqlsizga ming so‘z oz

Bor ekan-u yo‘q ekan, bir chol bilan kampir bo‘lgan ekan. Ularning bitta-yu bitta o‘g‘li bo‘lgan ekan. Bir kuni chol:— Ey kampir, shu o‘g‘ilni uylantirsak, sen ham, men ham qaridik, ro‘zg‘or ishlarini kelin bajarsa, qanday bo‘lardi, — debdi. Kampirga bu gap davomi…

Xo‘ja tambal

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir Xo‘ja tambal bo‘lgan ekan. U shunchalik tambal ekanki, hatto uydan eshikka chiqishga ham erinar, yuz-qo‘lini yuvmas, ish qilmas, yalqovligidan o‘rnidan ham turmas ekan.Ovqatni yer ekan-u, uxlar ekan. Oxiri shunday shishib ketibdiki, ovqat keltirib davomi…

O‘ziga loyiq ish

Kunlardan bir kuni yo‘lda cho‘loq, ko‘r va kar uchrashib qolishibdi. Bundan keyin doim birga bo‘lishga ahdlashibdi. Ular «qanday qilib pul topsak ekan», deb rosa o‘ylashibdi. Oxiri boyning yoniga borib, biror yengilroq ish so‘rashibdi.Boy ularning uchoviga ham ish taqsimlab beribdi. Cho‘loqni davomi…

Etti dangasa

Bir kuni yetti dangasa bozorga o‘ynagani chiqishibdi. Yurib-yurib qorinlari ochibdi. Ular pul yig‘ishib, yettita xurmachada qatiq va yettita non olishibdi. Olgan narsalarini yeyish uchun joy izlashib, bir chekkaga o‘tishibdi. Ular atrofga qarasalar, qo‘llarini yuvish uchun suv ko‘rinmabdi. Shunda ularning eng davomi…

Mashq-da

Bir podsho o‘z xotini bilan ovga chiqibdi. Yo‘lda osmonda bir qushni ko‘rib, podsho xotinidan:— Mana shu uchib borayotgan qushni otib tushiraymi? — deb so‘rabdi. Xotini rozilik beribdi. Shunda podsho poylab turib, miltiqdan bir o‘q uzib, qushni urib tushiribdi. Podsho huzur davomi…

Aqlsizdan nodon maslahat olar

Kunlardan bir kuni Eshchonboyning jo‘xorisiga Matchonboyning tuyasi kiribdi. O‘sha zamonlarda anchayin gapga ham qozining oldiga boraverishar ekan. Tuyani uch kishi tutib turibdi, bir kishi qozining oddiga borib:— Qani, qozi buva, Eshchonboyning jo‘xorisiga Matchonboyning tuyasi kiribdi, haydab chyqaylik desak, jo‘xorini bosqilab davomi…

Dangasalar

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir podsho o‘tgan ekan. Bir kuni podshoga, «qishloqning chekka joyida uchta dangasa ochlikdan o‘lay deb yotishsa ham, mehnat qilishni sira ham istamas ekanlar», degan xabarni yetkazishibdi.Podsho odamlariga o‘sha uch dangasani olib kelishni buyuribdi, eng davomi…

Shirin uyqu

Bir odamning uchta o‘g‘li bor ekan. Shu odam o‘layotganida bolalariga: «Uyquni shirin qilib uxlang, ovqatni shirin qilib yeng», deb vasiyat qilib o‘libdi. Bu gapni ikkita katta o‘g‘li bir xil tushunibdi, kichik o‘g‘li esa undan boshqacha tushunibdi.Ikkita katta akasi yerlarga suv davomi…

Har kimning mehnati o‘ziga shirin

Bir ota-onaning yakka-yu yagona o‘g‘li bo‘lgan ekan. Bola ota-onasining tarbiyasida katta bo‘libdi. Bola voyaga yetgach, otasi o‘g‘lini chaqirib:— O‘g‘lim, endi katta yigit bo‘lib qolding, biror hunar o‘rgangin, xor bo‘lmaysan, — debdi. Bola:— Xo‘p, — debdi.Ertasi ishga ketayotganida uni onasi to‘xtatib:— davomi…