Ayyor tulki

Kunlardan bir kuni bir tulki ovga chiqibdi. U biror joydan o‘lja topa olmabdi. Tulki xafa bo‘lib qaytayotganda yerda bitta konfet yotganmish. Sevinganidan konfetni yeb, qog‘ozini peshonasiga yopishtirib olibdi. Shundan so‘ng bir to‘da tulkilarning oldiga borib debdi: — Ey birodarlar, endi davomi…

Mug‘ombir shoqol

Bir kuni bir shoqol bo‘yoqchining bo‘yoqli ko‘zachasiga tushib qolib, undan zo‘rg‘a chiqib olibdi. Qarasa, hammayogi ko‘m-ko‘k bo‘lib qolgan emish. Buni shoqollar ko‘rib: — Hay, sen nega bunaqasan? — debdilar. Shoqol: — Xudo meni sizlarga boshliq bo‘lish uchun shunday qilib qo‘ygan, davomi…

Tulki bilan jo‘ja

Qish kunlarining birida ona tulkining qorni och qolibdi. U ko‘p yurib ovqat qidiribdi. Oxir bir kichkina jo‘jani ushlab olibdi. Jo‘ja o‘zicha o‘ylabdi. “Bir urinib ko‘ray, qutulsam, qutulganim, bo‘lmasa nima bo‘lsa ko‘rarman”, deb tulkini alday boshlabdi. — Ey hayvonlar malikasi, bilaman, davomi…

To‘tiqush

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, g‘oz karnaychi ekan, musicha surnaychi ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, qirg‘ovul qizil ekan, dumlari uzun ekan. Eski zamonda bir podsho bor ekan, davlati bisyor ekan, toj-u davomi…

Kiyik

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim-qadim zamonlarda, uzoq bir yerda juda katta va baland tog‘ bo‘lib, uning tevarak-atrofi adirlikdan iborat ekan. Bir kun shu tog‘ning baland cho‘qqisiga bir kiyik in qo‘yib, uch bolalik bo‘libdi. U o‘z bolalarini boqish uchun davomi…

Qo‘y bilan eshak

Bir eshak mehnat qilaverib qiynalibdi. U: “Xo‘jayindan qochib qutulmasam bo‘lmaydi. U meni o‘lgunimcha qiynaydi”, — deb uydan chiqib qochib ketibdi. Eshak yo‘lda ketayotsa, bir qo‘y uchrabdi. Qo‘y: — Qayerga ketyapsan? — debdi. Eshak: — Cho‘lga, — debdi. Qo‘y: — Men davomi…

Tulki bilan kaklik

Tulki bilan kaklik sichqonlarni tutish uchun o‘t-o‘lan yoqmoqchi bo‘lishibdi. Kaklik tulkiga: — Sen anavi o‘t-o‘lanlarning orasiga yashirinib o‘tir, men bir boshdan yoqa boshlayman, — debdi. Tulki o‘tlar orasidan chuqur topib, tushib o‘tiribdi. Kaklik o‘tlarni yondirib bo‘libdi-da: — Tulki, qaydasan? Yonib davomi…