Qaldirg‘och

Dunyo birinchi marta barpo bo‘lganda Xudo har xil hayvonlar va odamlami yaratibdi, ularga yeydigan ovqatlarigacha aytib beribdi. U eng keyin ilonni yaratibdi, unga: — Sen o‘zing mehnat qilib o‘z rizqingni o‘zing top, — debdi. Lekin ilon ko‘nmabdi: — Men, — davomi…

Ikki qarg‘a

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan. Bir o‘rmonda ikki qarg‘a yashar ekan. Ular ovqat topishga erinib, hiyla o‘ylashibdi. Shunda bir qarg‘a ikkinchi bir qarg‘aga: — Men hiyla o‘yladim, o‘sha hiylani ishlatsak, biz tekin ovqatlanib yotaveramiz, — debdi. Qarg‘a: — Bir-birimizning davomi…

Xo‘roz bilan tulki

Kechqurun namozshomda bir tulki ketayotsa, bir xo‘roz qo‘ndoqda qo‘nib turgan ekan. Tulkining qorni juda och ekan. Tulki: — Men hajdan kelayotibman. Meni ziyorat qilmaysanmi? — debdi. Xo‘roz qo‘noqdan tushishi bilan tulki tappa bosibdi. Shunda xo‘roz qichqirib yuboribdi. Tulki: — Nega davomi…

Echki

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir kampir bo‘lgan ekan. Uning bir qizi va echkisi bor ekan. Kunlardan bir kuni kampir qiziga: “Bolam, echkini o‘tlatib kelgin”, debdi. Qiz xo‘p debdi-da, echkini qirga olib chiqib, kechgacha o‘tlatibdi. Kechqurun boigach, davomi…

Kiyik bilan tulki

Tog‘dan tog‘ga sakrab, o‘ynab yurgan kiyik, cho‘llab, suv axtarib, chopib pastga tushibdi. Kiyik yugurib borib, o‘rmon ichiga o‘zini urib, bir chuqurlikda bo‘lgan buloqqa o‘zini tashlabdi. Kiyik chuqurdagi buloq suvidan qonib-qonib ichibdi. Suvni ichib bo‘lgach, atrofga qarasa, chuqurlikda turgan emish. Irg‘ib, davomi…