Yovvoyi mushuk

Bir yovvoyi mushuk bor ekan. U to‘qayda yashamoqchi bo‘libdi. To‘qayga kirib borayotsa, yo‘lda tulki uchrab qolibdi. Mushuk o‘ylabdi: “Bu qanday jonivor ekan? Tag‘in meni yeb qo‘ymasin!” U junlarini hurpaytiribdi. Tulki o‘ylabdi: “Bu kim bo‘ldi ekan? Umrimda bunaqa serjahl jonivorni ko‘rganim davomi…

Sinchalak

Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q ekan, bir sinchalak bo‘lgan ekan. U sinchalak cho‘lda yurib, oyog‘iga tikan kirib ketibdi. Unga alam qilib, tuya oldiga borib: — Oyog‘imdan tikanimni olib qo‘y, — debdi. Tuya: — Bor-ey, — debdi. Sinchalak: — davomi…

Mushuk

Bir kampir shokosaga osh quyib, «o‘g‘lim kelsa ichadi», deb tokchaga qo‘ygan ekan. Uning bir mushugi bor ekan, u oshni ichib turgan ekan. Kampir mushukni “pisht”, debdi. Mushukning tumshug‘i shokosaga tegib, ag‘darilib sinibdi. Kampir eshikni bekitib olib, mushukni uraveribdi, eshikni ochibdi, davomi…