Qaynona bilan kelin

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, yaqin zamonda bir qaynona bilan kelin bo‘lgan ekan. Kampirning o‘g‘li savdogar ekan. Bir kuni yigit safarga ketayotib, bir nechta ko‘ylarni so‘yib, xotiniga «onamga yaxshi qaragin deb tayinlab ketibdi. Ertasi kuniyoq kelin qaynonasiga kashta olib davomi…

Eshmat bilan Toshmat

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda ikki do‘st yashagan ekan. Ulardan birining ismi — Eshmat, ikkinchisiniki Toshmat ekan. Ular o‘rtalaridan qil o‘tmas yaqin do‘st ekan. Ikkovlari ham juda kambag‘al ekan.Kunlardan bir kun ular Xizr yoniga iltimos bilan bormoqchi davomi…

Eplik bilan seplik

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda ikki o‘rtoq bo‘lgan ekan. Ikkovi ham to‘y qilib uylanishibdi. Ulardan birining xotinining sepi ko‘p ekan, uni «seplik kelin» deyishar ekan.Bir kuni ularnikiga o‘rtog‘i mehmon bo‘lib kelibdi. Ularninguyi tartibsiz, changbo‘lib yotgan ekan. Mehmon davomi…

Oltin olma

O‘tgan zamonda ikki qo‘shni yashagan ekan. Biri boy, lekin befarzand, ikkinchisi esa bola-chaqasi ko‘p-u, biroq nihoyatda kambag‘al ekan.Bola-chaqasi ko‘p kambag‘al qo‘shnining uyi kecha-yu kunduz shovqin-suron, to‘polon, bag‘ir-bug‘ur bo‘lib, boy qo‘shnisiga hech tinchlik bermas ekan.Bir kuni boy qo‘shni kambag‘alnikiga chiqib:— Tinchlik davomi…

Aql bilan davlat

Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q ekan, qadim zamonda, Marg‘ilon tomonda Aql bilan Davlat bo‘lgan ekan. Bir kuni Aql bilan Davlat uchrashib qolishibdi. Ikkovlari bahslashib qolibdilar. Shunda Davlat Aqlga:— Men sendan ustun turaman. Sen bo‘lmasang ham, men kun ko‘raveraman. davomi…

Teshik danak

Bir zolim podshoning zamonida qaynonalar bilan kelinlar bir-biriga it-mushuk ekan.O‘sha zamonda bir kampir o‘g‘li, kelini va nabiralari bilan yashab kelgan ekan. Kampir bir hujrada o‘z yirtiq-yamoqlarini yamab o‘tirar, kelinning bergan ovqatlariga, qilgan minnatlariga chidar ekan.Kelinning minnati bir kuni toqatini toq davomi…

Mehr

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda bir aka-uka bo‘lgan ekan. Akasining uchta farzandi bor ekan. Ukasi esa yolg‘iz o‘zi yashar ekan.Bahorda ikkalasi teng sherikka bug‘doy ekishibdi. Kuz kelibdi, bug‘doyni yig‘ishtirib, akasining uyiga olib kelishibdi, ikkiga bo‘lib qo‘yib, uxlagani davomi…