Sadriddin Ayniy. Esdaliklar

Sadriddin Ayniy. Asarlar. 8 jildlik. 5-jild. Esdaliklar. 1—2-qism. (Red. R. Komilov) — Toshkent, “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. Esdaliklarning taxminiy mundarijasi quyidagicha bo‘ladi: Qishloqda, shaharda madrasa hayoti, uning dars programmasi, o‘qish tartibi, umuman shahar xalqining ahvoli, turli tabaqalarning bir-birlariga munosabatlari davomi…

Sadriddin Ayniy. Doxunda (roman)

BIRINChI BO‘LIM DARAI NIHONSarijo‘ydan chiqib tog‘ oralaridan Qo‘rg‘ontepaga bormoqchi bo‘lsangiz, yo‘lingiz Darai Nihondan o‘tadi. Darai Nihon (boshqa nomi Tangi Nihon) Hisor tog‘lari daralaridan biri. Bu darani o‘rab olgan tog‘lar uzoqdan biror teshik-tuynugi va oralig‘i yo‘qdek yaxlit bo‘lib ko‘rinadi. Sarijo‘ydan chiqib davomi…


Maqolalar mundarijasi