Қулбек Эргобек. Йиллар қанотида туғилган ўйлар

(1976-2000 йиллар кундалигидан) …Ўйлаб кўрсам, бутун умрим Собит Муқонов тақдири билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ўтиб келаяпти экан. 1978-1980 ва 1980-1987 йилларда мазкур қозоқ адибининг уй музейида хизмат қилдим. Бўз йигит пайтим эди. Эндигина талабаликдан чиқиб келганман. Адиб архивини ташкил қилдик, давоми…

Фаррух Жабборов. Товуқ йили (ҳикоя)

– Вой-вой-вой, жонидан тўйганми бу?! – ҳайдовчининг ёнидаги ўриндиқда ўтирган хотиннинг шанғиллашидан ҳамма сергак тортди. “Дамас”нинг олд ойнаси “Камаз”нинг кузовига “тирс” этиб тегди. – Шопир ака! Кўзингизга қарасангиз бўлмайдими? – Бола-чақамиз бор-а… – Ўзингизни ўйламасангиз ҳам, орқадагиларни ўйланг!.. “Дамас” ичи давоми…

Бобораҳим Машраб (1640-1711)

Бобораҳим Мулла Вали (Валибобо) ўғли Машраб ўз ижоди билан ўзбек адабиётида халқчиллик, ижтимоийлик ва дунёвийликнинг чуқурлашувида, жаҳолат ва бидъатта қарши кураш ғояларининг кучайишида, шеърият шаклларининг такомиллашуви ҳамда бадииятнинг камолга эришувида катта ўрин тутган сўз усталаридан биридир. Машраб фақат оташзабон ижодкор давоми…

Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони

Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони. (Алишер Навоий ҳақидаги тадҳиҳот ва маҳолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи Н. Маллаев. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. МУНДАРИЖА Классик адабиётимизнинг улуғ сиймоси Илму маърифатнинг жўшқин куйчиси Бобир ва Навоий Навоий ижодида давоми…

Синклер Льюис. Америкаликларнинг адабиётдан қўрқуви (Нобель маърузаси)

Швеция академиясининг муҳтарам аъзолари! Хонимлар ва жаноблар! Нобель мукофоти мен учун катта шараф. Мен тўлиб-тошаётган ҳисларимни сизларнинг ҳузурингизда тўкиб-солсам носамимий ва эзма туюлиб кетишим мумкин, шунинг учун оддийгина “Раҳмат” билан чекланаман. Мен, ҳозир замонавий Америка адабиётининг баъзи анъаналари, унга таҳдид давоми…

Эл ардоғининг сири (Зикир Муҳаммаджонов)

1938 йил… Оддий кунларнинг бирида ўз даврининг етакчи театр режиссёри Маннон Уйғур кўчада тасодифан кўркам йигитчани гапга тутиб, унинг жавобларидан қониққани сабаб, театрга етаклаб келмаганида ХХ аср ўзбек саҳна маданияти яна бир забардаст актёрни кашф этмаган бўлармиди?! Ҳар нечук мана давоми…

Синнатамби Ражаратнам. Йўлбарс (ҳикоя)

Салқин сарғиш лойқа дарёга шўнғиган Фотимага сувнинг кенг олтин тасмалари ботаётган қуёшнинг нурлари остида шишиб, баданига оҳиста ўралиб олаётгандай туюлди. У соҳилга қайтиб чиқаётиб, сув белига етганда тўхтади. Бўлиқ жигарранг баданига ёпишган ҳўл кўйлаги остида тўла кўкраги ва ҳомиладор аёлда давоми…

Хайриддин Султонов. Бир оқшом эртаги

Хайриддин Султонов. Бир оқшом эртаги: Ҳикоялар. Тарихий этюдлар. Қисса. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983 «Саодат соҳили! Қайда у? Қай бахтиёр кимса унга етибдур?..» «Саодат соҳили» қиссасининг қаҳрамони теран руҳий тўлғоқлар чоғида ана шундай изтироб билан хитоб қилади. Дарҳақиқат, давоми…

Аҳад Андижон: «Миллат учун қайғуринг…» (1991)

Мен Аҳад Андижон билан Ўзбекистонга илк дафъа келганида кўришгандим. Аммо дилдан суҳбат қуриш «Ишбилармонларнинг Тошкент учрашуви» иш бошлаган кунларга тўғри келди. У эндигина қирқ ёшга кирганлигига қарамай, бутун туркий оламда машҳур: Туркиядаги «Туркистон» жамияти президенти, «Туркистон» журнали — дарғисининг бош давоми…

Наим Каримов. Ҳамид Олимжон – моҳир таржимон

ХХ асрнинг 20–30-йилларида янги ўзбек миллий таржима мактабининг шаклланиши ва камол топишида Ҳамид Олимжоннинг салмоқли ўрни бор. У ижод булоғи қайнаб жўш урган 30-йилларнинг ўрталарида адабий билими ва луғат фондини тинимсиз бойитгани ва шеърият “сир”ларини мукаммал эгаллаганидан сўнг мумтоз жаҳон давоми…