Tulki bilan turna

Turna bilan tulki do‘st bo‘lishib birga yashay boshlashibdi. Turna bola ochibdi. Ularni ko‘z qorachig‘iday asrab, tarbiyalabdi. Tulki turnaning bolalariga ko‘z olaytirib: “Esang maza qilasanda”, — debdi ichida. Bir kuni turna bilan tulki ovqat izlab uydan chiqibdilar. Turna uzoqqa, ko‘lga qarab davomi…

Sichqon qiz

Bir zamonda bir yigit uylangan ekan. Oradan uzoq yillar o‘tibdi, farzand ko‘rmabdi. U yigit xotini bilan tilak tilashar ekan, bizga ham Xudo bir farzand bersa ekan, deb topganiga shukr qilib umr o‘tkazishar ekanlar. Bir kuni ikkovi hovlining sahnida choy ichib davomi…

Echki bilan bo‘ri

Bir zamonda bir echki uydan chiqib, qirning boshida o‘tlab yurgan vaqtida bo‘ri kelib echkini tutib, yemoqchi bo‘libdi. Echki qarasa, qo‘lga tushdi, endi o‘ladi. Echki o‘zicha fikr qilib turib: “Bunga bir miyani ishlatmasam hozir o‘laman”, — o‘ylagancha, bo‘riga ta’zim qilibdi. — davomi…

Bulbul bilan qarqunoq

Qadim o‘tgan zamonda bir kishi ikki parrandaga — bulbul bilan qarqunoqqa so‘z o‘rgatibdi. Bulbul bitta so‘z o‘rganibdi, qarqunoq esa qirqta so‘z o‘rganibdi. Kunlardan bir kuni qarqunoq bilan bulbul uchrashib qolishibdi. Bulbul qarqunoqdan so‘rabdi. — So‘z o‘rgandingmi? — Ha, — debdi davomi…