Кийик билан тулки

Тоғдан тоғга сакраб, ўйнаб юрган кийик, чўллаб, сув ахтариб, чопиб пастга тушибди. Кийик югуриб бориб, ўрмон ичига ўзини уриб, бир чуқурликда бўлган булоққа ўзини ташлабди. Кийик чуқурдаги булоқ сувидан қониб-қониб ичибди. Сувни ичиб бўлгач, атрофга қараса, чуқурликда турган эмиш. Ирғиб, сакраб кўрибди, чуқурликдан чиқа олмабди. Шу пайтда кийикнинг бу ҳолини бир тулки узоқдан кузатиб турган экан. У югуриб, чуқур тепасига келиб, кийикка қараб, бир қаҳ-қаҳ уриб кулибди.
Чуқурда турган кийик тулкига қараб:
— Нима учун куласан? — деб сўрабди. Шунда тулки:
— Бу чуқурга тушишдан олдин қандай қилиб ундан чиқиш ёиини ўйлашинг керак эди! — дебди.