Доно йигит ва унинг қайлиғи

Бу эртакни мен бир беданабоздан эшитганман. Беданабоз ҳам бир беданабоздан эшитган экан.
Бир доно, ўқиган, оқу қорани таниган, лекин уйланмаган бир одам бор экан. Дўстлари унга:
— Биродар, нега уйланмайсан, ёшинг анчага бориб қолди-ку? — дебдилар. Уларга ҳамиша бир жавоб:
— Бўйи бўйимга тенглар кўп, ёши ёшимга тенглар кўп, лекин ақли ақлимга, қалби қалбимга мос келадиганини излаб топа олмай хунобман, — деб жавоб бераверибди.
— Агар буниси яхши, буниси ёмон, деб юраверсанг бир умр хотинсиз ўтиб кетасан, яхшиси, бирисини сен-да, шунга уйланиб қўя қол, — дебди дўстлари.
— Майли, сизларнинг айтганингизни ҳам бир ўйлаб кўраман. Хотиржам бўлаверинглар, тўйга бош бўларсизлар, — деб деҳқончилигини қилиб, ўз иши билан юраверибди. Кунлардан бир куни у йиғим-теримдан бўшабди-да, зора кўнгли кўнглимга, сўзи сўзимга мос келадиган қизни топсам, деб ўзига-ўзи тасалли бериб, йўлга чиқибди. Бир неча тош йўл юрганидан кейин отига дам берибди ва ўзи ҳам озгина ухлаб ором олиб яна йўлга тушибди. Бир неча чақирим йўл босганида бир отлиқ киши учраб, унга ҳамроҳ бўлибди. Икковлари бир-бири билан гаплашмай бир неча чақирим йўл юришибди. Охири доно йигит ҳамроҳига:
— Ё сиз менга мингашинг, ё мен сизга, — дебди. Ҳамроҳ бўлган киши ҳам гапнинг маъноси шу экан, деб отини яна қистаб ҳайдаб:
— Мингашишнинг кераги борми? Отларимиз яхши-ку, — деб йўлни босаверибди.
Яна бир тош йўл гап-сўзсиз ўтибди. Улар бир қишлоқнинг чеккасидан чиқибдилар. Қарасалар бир тобутни одамлар кўтаришиб ўтаётган эмишлар. Доно йигит ҳамроҳидан сўрабди:
— Бу тобутда ётган кимса ўликми ё тирикми? Ҳамроҳ доно йигитга бир қарабди-да, ўзича: «Бу кишининг эси жойидами ўзи, тобутда ётган тирик бўларми ҳеч», деб, индамай йўлни давом қилаверибди. Доно йигитнинг саволи жавобсиз қолибди. Яна бир неча тош йўлни гап-сўзсиз босиб ўтибдилар. Бир буғдойзорнинг устидан йўли тушибди уларнинг. Шунда доно йигит ҳамроҳига буғдойзорни кўрсатиб:
— Бу буғдой ейилганми ё ейилмаганми? — деб савол борибди.
Ҳамроҳи яна: «Бир жинни билан йўлдош бўлган эканман-да», дебди ўзича ва индамасдан йўлини давом қилдираверибди. Бир неча дақиқа йўл босганларидан кейин шаҳарга кирибдилар. Йўллари бир ҳовлига келибди, бу уй доно йигит ҳамроҳининг уйи экан. Шунда доно йигитга қараб ҳамроҳи:
— Мана, мен уйимга етдим, энди сиз ҳам отдан тушиб бир пиёла чой ичиб кетсангиз, — дебди.
— Ичсам ича қолай, марҳаматингиз қайтмасин, — дебди доно йигит. Отдан тушибдилар ва ичкари киришибдилар. Уй эгасининг хотини ва қизи бор экан. Хотини чой тайёрлашга кетганида қизи отасидан сўрабди:
— Ота, бу йўлдошингиз ким бўладилар?
— Қизим, сўраб нима қилардинг, бир жинни билан йўлдош бўлган эканман, йўлимиз уй устидан тушди, уйга киринг, деб истар-истамас айтган эдим, «Марҳаматингиз қайтмасин», деб кирди, — дебди отаси.
— Нимаси жинни бу йигитнинг, ота? — сўрабди қизи.
— Саволларими, гап-сўзими, нимаси эканини билмайман, ишқилиб сўзи тузсиз экан.
— Отажон, нималарни сўзлади у йигит?
Отаси қизига йигитнинг учта саволини ва ўзининг жавоб бермаганини айтиб берса, қизи отасига қараб:
— Отажон, бу йигит жинни эмас, ёмон ҳам эмас. Бу йигит доно экан. Агар сиз бу йигитнинг саволларига тўғри тушунсангиз бир дунё маъно топардингиз. «Ё сиз менга мингашинг, ё мен сизга мингашай», дегани, «Сиз сўзланг, ё мен сўзлай», дегани. «Тобутда ётган ўликми ё тирикми?» дегани, «Бу кишининг кетида фарзанди қолдими ёки бефарзанд дунёдан ўтдими?» дегани. Учинчиси  эса, «Бу буғдой сотилганми ёки сотилмаганми?» дегани, — дебди.
Ота йигитнинг олдига чиқиб чой ичиб ўтирибди, у шунда:
— Йўлда хаёлим уйда бўлгани учун саволларингизга жавоб бера олмаган эдим, — деб йигитнинг йўлда берган саволларига жавоб берибди.
Шунда доно йигит: «Бу ерда бир сир бор», — деб кўнглидан ўтказибди-да, сўрабди:
— Уйингизда кимларингиз бор?
— Бир хотиним ва камолга етган бир қизим бор, — дебди у киши.
— Ундай бўлса тўғри гапиринг, бу саволларимнинг жавобини шу икковидан бири айтиб бермаганмикан?
— Тақсир, шундай, қизим айтиб берди, — дебди соддалик қилиб уй эгаси.
— Ундай бўлса мен муродимга етдим, — дебди доно йигит, — мен кўнгли кўнглимга, сўзи сўзимга мос умр йўлдоши излаб йўлга чиққанман. Айб қилманг, қизингиз билан бир дақиқа кўришмоқ муродини берсангиз, мен қизингиз билан юзма-юз учрашиб бир калима сўзлашсам, — дебди йигит.
Бу гапларни қиз ҳам тинглаб турган экан. Қиз ўзича севинибди. Доно йигитнинг хотини бўлишни жону дилдан истабди. Қизнинг отаси ҳам бир оз ўйланиб қолибди-да, йигитга қараб:
— Сизнинг илтимосингизни қизим билан кенгашиб чиқаман, — дебди.
Ота шу сўзни айтиб қизининг олдига чиқибди. Қизи ҳам бир синаб кўриш мақсадида отасига: «Бориб айтинг, қизим кўр, қулоғи гаранг, оёғи ланг», денг. Агар шунда ҳам менга уйланишни истаса, майли.
— Ёлғон гапни қандай айтаман, қизим, — дебди отаси.
— Шундай деяверинг, хоҳласа шу, хоҳламаса йўқ, — дебди сирли кулиб қизи.
Қизининг бу сўзларини эшитиб отаси меҳмон йигитнинг олдига чиқибди ва бир оз ўтиргандан кейин:
— Йигит, сиз қизимни кўришни истаган эдимгиз, лекин айбли нарсани бировга кўрсатиш ёмон. Қизимнинг айби кўп, — дебди.
— Нима айблари бор қизингизнинг, — дебди йигит.
— Қизимнинг айблари шу: — кўзи кўр, қулоғи гаранг, оёғи ланг.
— Шундайми? — дебди йигит ва бир оз ўйланиб қолибди, йигит ўзича: «Кўзи кўр дегани ёмонни кўрмагани, қулоғи гаранг дегани ёмонни эшитмагани, оёғи ланглиги ёмон йўлга юрмагани бўлса керак. Бу гапларни қиз ўргатган»— дебди-да, мезбонга:
— Майли, мен шу қизни ўзимга лойиқ кўрдим, кетидан афсусим йўқ, — дебди.
Қиз бу гапларни ҳам эшитибди. Кейин отаси қизни йигитнинг олдига келтирибди.
— Мана менинг қизим, — дебди.
Қиз билан йигит бир-бирларига бўй-басти билан ҳам, эшитган-билган гап-сўзлари билан ҳам мос келибди. Отаси бир қизига, бир йигитга қараса, гўёки бир олмани икки бўлиб қўйгандай эмиш. Шундай қилиб, ҳаммаларининг розилиги билан тўй бўлибди, тўйда йигитнинг дўстлари, қизнинг қариндошлари хизмат қилишибди. Шундай қилиб, қиз билан йигит ҳам, тўйда бўлганлару эшитган-билганлари ҳам муроду мақсадига етибдилар.