Etti ahmoq

Bir kuni yetti ahmoq bozorga o‘ynagani chiqishibdi. Yurib-yurib qornilari ochibdi. Ular pul yig‘ishib yettita xurmacha qatiq va yettita non olishibdi. Endi olgan narsalarini yeyish uchun joy izlashib, bir chekkaga o‘tishibdi. Ular atrofga qarasalar, qo‘llarini yuvish uchun suv ko‘rinmabdi. Shunda ularning davomi…

Ikki ahmoq

Bir otliq kishi machitning oldidan o‘tib ketayotib, o‘tirgan ikki kishiga salom beribdi. Ikkalasi birdan alik olibdi. Otliq ketgandan keyin ikkala o‘tirgan talashibdi.Biri: «Nega sen alik olding? U salomni menga berdi-ku», deganda ikkinchisi turib: «yo‘q, u salomni menga berdi», debdi.Shu yerda davomi…

Arab laqqi

Qadim zamonlarda Buxoroning bir podshohi bo‘lib, uning molu dunyosi ko‘p ekan. Farzandlari ham ancha ekan. Podsho kayfu safoni, o‘yin-kulgini yaxshi ko‘rar, uning saroyida sonsiz hofizlar, cholg‘uvchilar, qiziqchilar ham bor ekan. U, biror joyga borguday bo‘lib qolsa, ahli san’atni ham o‘zi davomi…

Noshud bola

Sag‘ir bo‘lib momomning qo‘lida qoldim. Momomning uchta buzog‘ini boqib yurdim. Uning bittasini bo‘riga oldirib yubordim. Momom urdi, qochib borib Boymoqli degan qishloqda bir kampirning echkisini boqdim. Bir kun kampir:— Echkilar sut bermay qoldi, men boqayin, sen uloqlarni boqib, suv olib davomi…

Xafa bo‘lish yo‘q-a?

Boltaboy akasi Teshaboyni ochlikdan o‘ldirgan zolim boydan o‘ch olish uchun boyning hovlisiga qarab yo‘l olibdi. Boy bir necha kundan beri xizmatkor qidirib, topolmay xafa bo‘lib o‘tirgan ekan. Boltaboyni ko‘rishi bilan sevinib ketibdi. U Boltaboy xizmat so‘rab kelgan bo‘lsa kerak, deb davomi…

Domla bilan xizmatkor

Bir domlaning xizmatkori bor ekan. Domla xizmatkoriga:— Shu ho‘kiz qo‘shga yaramay qoldi, bozorga olib borib sotib kel, — debdi.Xizmatkor ho‘kizni yetaklab bozorga borayotganda bir daraxtdagi sassiqpopushak «pop-pop» debdi.— Ha, uka, ho‘kiz olasanmi? — debdi xizmatkor. Popushak yana populabdi. Xizmatkor:— Ikki davomi…

Uch ko‘knori

I Bir ko‘knorixonaga doim uchta ko‘knori qelib, ko‘knori ichib turar ekan. Birining oti O‘sar ko‘knori, ikkinchisining oti Madamin ko‘knori, uchinchisining oti Qo‘chqor ko‘knori ekan. Uchalasi juda kambag‘al, tirikchiligini zo‘rg‘a o‘tkazar ekan. Kunlardan bir kun O‘sar ko‘knori ko‘knorixonaga kiribdi. Buvadan bir davomi…

Savdogarning taxmini

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir mamlakatda bir savdogar bo‘lgan ekan. Uning juda chiroyli bir xotini bo‘lib, hamma vaqt savdogarga shunday der ekan:— Men, odam bolasi u yoqda tursin, osmondagi quyoshga ham ko‘rinmayman.Savdogar xotinining gapiga hamma vaqt ishonar, unga davomi…

Xo‘jamurod

Bor ekan, yo‘q ekan, och ekan, to‘q ekan, bo‘ri bakavul ekan, tulki yasovul ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g‘oz karnaychi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, tovuq qaq etdi, bilmadim qaqqa ketdi.O‘tgan zamonda bir cholu bir kampir bo‘lgan ekan. Cholu davomi…