Dilmurod Quronov. Zavqimdan bir shingil

Quronov, Dilmurod. Zavqimdan bir shingil / D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 64 b.

Kitobda adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Dilmurod Quronovning ilmiy, adabiy-tanqidiy maqolalari hamda suhbatlari jamlangan. Yangicha qarashlar, dadil fikrlar, teran mulohazalar mutaxassislar va adabiyot ixlosmandlarining e’tiborini jalb etishi shubhasiz.

MUNDARIJA

Roman haqida ayrim mulohazalar
Lirik qahramon termini haqida
Yana davrlashtirish masalasiga doir
She’rxonlik mashqlari
Adabiyot biz ko‘nikkan tushunchadangina iborat emas
Tanqidda xolislik bo‘lishi shart