Vyacheslav Shishkov. Sarkash daryo: Roman. 2 jildlik. 1-jild

Vyacheslav Shishkov. Sarkash daryo: Roman. 2 jildlik. 1-jild / M. Mirzoidov tarj. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981.

Taniqli rus yozuvchisi Vyacheslav Shishkovning «Sarkash daryo» romanidagi voqealar Oktyabr inqilobiga qadar Sibirda sodir bo‘ladi.
Romanning bosh qahramoni Proxor Gromov bo‘lib, butun voqea-hodisalar asosan, uning atrofida ro‘y beradi. Avvaliga soddadil, samimiy yigit Proxor oiladagi muhit, ijtimoiy vaziyat ta’sirida odamgarchilikdan chiqib, oltinga hirs qo‘yadi, xudbin, takabbur bo‘lib ketadi.
Ushbu asar yuksak badiiyati, obrazlarining to‘laqonligi bilan kitobxonni o‘ziga maftun etishi turgan gap.