Ivan Bunin. Chiptakovush (hikoya)

Beshinchi kuni esgan izg‘irin ko‘zni ochirmay qo‘ydi. Ko‘zni qamashtirguvchi oppoq qor va g‘ira-shira ilg‘anayotgan, sovuq zabtiga olgan xutor kulbalaridan birida qayg‘u hukmron edi: bu uyda murg‘ak bir bola og‘rib yotardi. Kichkina bemor isitmasi ko‘tarilib, alahsiraganida g‘ingshib allaqanday qizil chiptakovush berishlarini davomi…

Ivan Bunin. Styopa (hikoya)

Qosh qoraya boshlaganda Chern yo‘lidan ketayotgan yosh savdogar Krasilshikov jalada qolib ketdi.U movut chakmoni yoqasini ko‘tarib, tomchilar duv-duv tomayotgan kartuzini bostirib kiygan holda qo‘nji uzun etiklarini aravachaning o‘qiga qattiq tirab, to‘siq orqasidagi o‘rindiqda o‘tirar, uvishib qolgan ho‘l barmoqlari bilan ivib davomi…


Maqolalar mundarijasi