To‘y va motam haqida maqollar

Atala bo‘lsa ham to‘y bo‘lsin. Yomg‘ir yog‘sa, to‘ning ho‘l bo‘lar, Otang o‘lsa, uying cho‘l bo‘lar. Kafan kiygan ketar, Kebanak kiygan kelar. Kelinning keldisi yaxshi, To‘yning bo‘ldisi yaxshi. Ketgan kelar, Ketmonlangan kelmas. Mozorga tushgan tirik chiqmas. Og‘rigandan uzilgan yomon. Siyrak elak davomi…

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Bedana tezotar bo‘lsa, O‘z boshini o‘zi yer. Bedananing «vit» degani — qochgani. Bo‘ri bo‘ronda quturar. Bo‘rining ozig‘i — burnida. Zag‘izg‘on sog‘ligidan o‘lmas, suqligidan o‘lar. Zag‘izg‘on chaqib to‘q bo‘lmas. Zag‘cha sigirdan qo‘rqmas. Itda jiyan yo‘q, Baqada — qayin. Itdan suyak ortmas, davomi…

Faqirlik va boylik haqida maqollar

Amirning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Beva xotinning tushiga er kirar, Kambag‘alning tushiga — yer. Bevaga bozor bo‘lmas, Yetimga — hayit. Bedavlat bozorga borsa, Shum xabar keltirar. Bedavlatdan osh qochar. Bedavlatlik bo‘lgan so‘ng, Qarindoshlar g‘ash bo‘lar. Badavlatlik bo‘lgan so‘ng, Begonalar do‘st davomi…


Maqolalar mundarijasi