Nabotot nima?

Er usti va suv ostidagi o‘simliklarning barchasi flora — nabototni tashkil qiladi. Unga bahaybat daraxtlar ham, mayda xaslar ham, mikroskop bilan ko‘rish mumkin bo‘lgan suv o‘tlari ham kiradi.

Botanika — juda qiziqarli fan. U behisob o‘simliklar dunyosini sinflarga bo‘ladi, tasniflaydi. Kichik o‘simliklarni yig‘ib, gerbariy hosil qilish mumkin. Ammo ularni aniqlash va tavsiflash uchun esa maxsus tasniflovchi mutaxassis va lug‘atlar zarur bo‘ladi. Qadimgi Rimda flora gullar va bog‘lar ilohasi hisoblangan. Uning sharafiga dabdabali gul bayramlari o‘tkazilgan. Bugungi gul ko‘rgazmalari ham o‘sha qadimgi gul va bog‘ kunlarining o‘ziga xos ko‘rinishidir.