Lignit nima?

Olimlar tomonidan o‘tkazilayotgan eng muhim tadqiqotlardan biri energiyaning yangi manbalarini qidirib topishdan iborat. Ular arzon va samarali energiya manbalarini kashf etmoqchilar, chunki tabiiy manbalar qachonlardir baribir tugaydi. Inson foydalanayotgan ko‘mir yoqilg‘ining eng muhim turi hisoblanadi. AQShda ko‘mir yoqilg‘i resurslarining yarmini davomi…

Torf nima?

Torf — ko‘mir emas. Uni ko‘mir olish jarayonining bosqichi deb atash mumkin. Ko‘mir millionlab yil burun botqoqzor chakalaklarda, issiq, zax mintaqalarda o‘sgan qadimiy daraxt va o‘simliklarning qoldig‘idir. Bu daraxt va o‘simliklar davr o‘zgarishi bilan botqoqzor suvlari ichida qolib ketgan. Daraxt davomi…