O‘zbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari

Tinish belgilarining gap oxirida qo‘llanishi 1. Nuqta 1. Tugallangan darak gaplarning oxiriga nuqta qo‘yiladi: Qo‘qon tomon ketyapmiz. Hozirgina bizni kuzatib qolgan bu ajoyib inson to‘g‘risida o‘ylayapmiz. Uni birinchi marta ko‘rishimiz. Faqat bir soatgina u bilan hamsuhbat bo‘ldik. (S.Ahmad) 2. Darak davomi…