Asqad Muxtor. Chodirxayol (hikoya)

Bu yerda hamisha shovullab tuproq to‘kilib turadi. Tepalik o‘yilgan joyda tikka devordan, belkuragu ketmondan, sho‘r bosgan yelkalardan, cho‘kich zarbidan, kajava zambillardan shitirlab to‘kilardi. Bu shovullash o‘n besh-yigirma yil naridan kelayotganday, bo‘g‘iq, doim bir maromda allalab eshitiladi.Tepalik o‘yilib, qo‘raday katta kovak davomi…

Asqad Muxtor. Fano va baqo (hikoya)

«Bo‘lmasa vasli mango, ikki jahonni na qilay»(Mashrab)«Yozganlarim bari — hayot va o‘lim haqida»(Edgar Po)«Ollohning va’dasi haq. Dunyoi-dun sizni hargiz aldab qo‘ymasin»(Qur’oni karimdan) Xotin kishi bilan ish bitgandan keyin odam behafsala bo‘lib qoladi. Xolxo‘ja buni ilgaritdan bilardi-yu, lekin bunaqangisi bo‘lgan emas. davomi…

Asqad Muxtor. Jinni (hikoya)

Saidumarni olti-etti yildan beri ko‘rganim yo‘q edi. Kabobxonada bir yarim soatcha o‘tirib, miriqib gaplashdik. Maktabdoshlardan biri qizini uzatnbdi, birining o‘g‘li askardan qaytibdi, falonchi bobo, joyi jannatdan bo‘lgur, o‘tgan yili kuzda tom bosib qazo qilibdi, falonchi kelinoyi bo‘lsa ikki bolasining ustiga… davomi…


Maqolalar mundarijasi