Abdulhamid Cho‘lpon. Chopon va paranji (hikoya)

Shaharning dilrabo, chiroyliq bog‘larig‘a kirar edim.Kirar edim men bir vaqtlar shaharning dilrabo bog‘lariga.Kalta, ixcham pichimlik kiyimlar kiygan ozoda yigitlar, kelishgan, ko‘klam tuslik va tortqich ranglik ko‘ylak kiygan qizlar…Kelishgan qizlar, ozoda yigitlar u yoqdan-bu yoqg‘a asta-asta bosishib o‘talar, o‘talar edi qo‘ltiqlashib…Ixcham davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Oqposhshoning in’omi (hikoya)

(Kulgi hikoya) Kech qolgan bozorchilardan bir to‘dasi otlariga sho‘x-sho‘x qamchi berib ko‘chadan o‘tgach, kamqatnov ko‘chaning ko‘pda uvalib yetmagan yirik changlari har tomonni bulutdek bosdi. Shundan keyingina masjid jilovxonasida* o‘lturganlar ko‘zlarini yumdilar. «Turkiston viloyati gazeti»ni* ularga o‘qib berayotgan Mulla Shamsiddin ham davomi…


Maqolalar mundarijasi