Habib Sa’dulla. Tanlangan asarlar. 1-jild: She’rlar, dostonlar

Habib Sa’dulla. Tanlangan asarlar. 1-jild: She’rlar, dostonlar / Mas’ul muharrir H.Sharipov. — Toshkent, «Sharq», 2002.

Bir she’r yozmoqchiman,
Bittagina she’r,
O‘sha she’rni izlab
Keldim dunyoga.