Тоҳир Йўлдошев. Чирмовиқ (қисса)

Оғир сукунатни мутлоқ ўзига сингдирган қабристоннинг қўрқинчли манзараси ҳорғин нафас олганча гуноҳларга тўлиб-тошган фоний дунёни жимгина кузатиб мудрайди. Дўпсайган қабрларнинг у ер-бу ерида бўй чўзган янтоқ буталари бу совуқ сукунатга бардош беролмай, енгилгина эсган шаббодага аста-аста бош чайқашиб, бир-бирларининг баданларига давоми…

Пўлат Мўъмин. Юрак завку дардларим – айтур байту-фардларим

Пўлат Мўъмин. Юрак завку дардларим – айтур байту-фардларим. Фардлар китоби — Тошкент, “Камалак”, 1993. – 89 бет. Ўзбекистон халқ ёзувчиси, деярли ярим асрдан бери ҳар бир ўзбекнинг қалбига болалик пайтиданоқ ўз ижоди билан кириб келган машҳур шоир, ажойиб драмагург Пўлат давоми…

Говшуткелди Данатаров. Чўрининг кулгиси (ҳикоя)

Бу трагедия ўтмишнинг сарғайган саҳифасига айланиб бўлган аллақачон. Буни менга айтиб берганлар дунёдан ўтиб кетишди. Уларга ҳам “эскилар” гурунг берган экан. “Яхши адаб – яхши даб, ота-бобо даврабоп” дейишган донолар. Энди гурунг бериш навбати каминаники. Уни тўққиз ёшлигида исқирт қўлидан давоми…

Суйима Ғаниева. Навоийнинг “ёри азиз”и

Шайхим Суҳайлий – зуллисонайн ўзбек шоири. XV аср иккинчи ярми Ҳирот адабий муҳити вакили, шоир, нуфузли арбоб Аҳмад Суҳайлийнинг аждодлари туркийлардан бўлиб, Шоҳрух Мирзо даврида амирлар қаторида муҳтарам саналганлар. Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкират уш-шуаро” асарида Суҳайлийга юксак таърифини қуйидаги байт билан давоми…

Усмонийлар импeрияси қачон ташкил топган?

Европада Уйғониш даври (Ренессанс) гуллаб яшнаётган бир даврда Ислом дунёси ҳам жонланиб қайта тиклана бошлади. Ислом халифалигига кирувчи Миср, Сурия, Испания ва Шимолий Африка давлатлари мўғуллар босқинидан холи бўлиб, ислом маданиятининг маркази бўлиб қолган эди. Мусулмонларнинг муқаддас шаҳарлари Макка ва давоми…

Николай Носов. Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари

Носов Николай. Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари. Билмасвой қуёш шаҳрида: Эртак роман (Редколл.: С. Аҳмад ва бошқ.:) Пўлат Мўмин таржимаси; Сўзбоши муаллифи Р. Баракаев. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987, — 304 б. Машҳур рус ёзувчиси Николай Носовнинг «Билмасвой давоми…

Стефан Цвейг. Азалий аканинг кўзлари (қисса)

Ушбу қисса халқ томонидан саховатпешаларнинг тўрт хил номи билан аталган, бироқ на ҳукмдорлар ёзишмалари, на донишмандлар китобларида қайд этилган ва хотираси унут бўлган Вирата ҳақида. Донишманд Будда ҳали ер бўйлаб юрмаган ва ўз маҳрамларига илм нурини сочмаган бир замонлар бирваглар давоми…

Салжуқий турклар кимлар эди?

Аллоҳ томонидан кишиларни яхши ҳаётга даъват қилиш учун юборилган Муҳаммад пайғамбар 632 йилда вафот этди. У вафот этгандан кейинги 150 йил давомида Испаниядан то Хитой чегараларигача бўлган ҳудудда мусулмон халифалари ҳукмронлик қилдилар. Улар давлатни бошқаришнинг янги, Қуръони карим ақидаларига асосланган давоми…

Габриэль Гарсиа Маркес. Жазирама (ҳикоя)

Поезд алвон-алвон қоялар оралиғидаги пўлат издан ларзаланиб чиқиб, бананзор оралаб пишқира кетди. Ўнгда ҳам, сўлда ҳам – ҳамма ёқда бир хил — бананзор, охири кўринмайди. Ҳаво нам тортиб, денгиздан келаётган эпкин сезилмай қолди. Вагон деразасидан кўнгилни айнитадиган аччиқ тутун ёпирилди. давоми…