Hamidjon Homidiy. Jahoniy shuhrat

Ilm-fanimiz darg‘alari orasida shunday zoti kiromiylar borki, ular o‘zlari tanlagan sohani pishiq-puxta bilib,  soha ahliga zakovat ulashib yurish bilan birga o‘z tadqiqotlariga yo‘ldosh-yondosh fanlarni ham teranroq idrok etib, qiyosiy-tipologik yo‘sinda tahliliy asarlar yaratib yuradilar. G‘arb adabiyotining keng qamrovli donishmandi, Sharq davomi…

Fozila Sulaymonova. «Boburnoma»ga ishlangan rasmlar (1990)

O‘zbek xalqining atoqli farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining qisqa hayoti davomida katta adabiy va ilmiy meros qoldirdi. Uning musiqa va harbiy ishga doir risolalaridan boshqa hamma asarlari bizgacha yetib kelgan. Bular orasida adibning shoh asari «Boburnoma» alohida ahamiyat kasb etadi. davomi…

Fozila Sulaymonova. Navoiyning mo‘jaz surati (1990)

Alisher Navoiyning professor A. A. Semyonov Amerika jurnalidan olib, shoirning 500 yillik yubileyi oldidan 1940 yili chop ettirgan («Portret epoxi Navoi») va yaqin vaqtlargacha yagona deb hisoblangan rasmidan tashqari boshqa tasviri yo‘q edi. Shoirning portret, haykallarini ishlagan san’at sohiblari (V. davomi…