Ahmad Aliyev. Mustamlakachilikka o‘t ochgan asar (1989)

«Hind ixtilolchilari» asari Fitratning ijodiy faoliyati ayni voyaga yetgan davrda yozilgan bo‘lib, Germaniya poytaxti Berlinda 1923 yili o‘zbek tilida bosilib chiqdi. Asar tili shirali, voqealar qiziqarli bayon etilgan, unda davrning muhim muammolaridan biri qalamga olingan. Fitrat 1919 yildan to 1935 davomi…

Abdurauf Fitrat. Yassaviya maktabi shoirlari to‘g‘risida tekshirishlar (1928)

O‘rta Osiyo turk adabiyotining islomdan so‘nggi maktablari orasida Yassaviy maktabi[1] juda nufuzli, katta o‘rin tutadir. Bu maktab asrlar bo‘yicha bizning o‘lkada xonaqoh, ibodat adabiyoti yarata keldi. Elimizga dunyodan, hayotdan uzoqlashish, riyozat chekish fikrlari kabi buddizm qoldiqlarini islomiy bo‘yoqlar bilan bo‘yab davomi…

Abdurauf Fitrat. Ahmad Yassaviy (1927)

Ahmad Yassaviy to‘g‘risida matbuotimizda bir-ikki yo‘la gaplar bo‘lub o‘tgan edi. Lekin, ular quruq maxtashlar ham anchagina falsafalardan to‘ldirilg‘an; shuning uchun Ahmad Yassaviyning hikmatlarini bo‘lg‘ani kabi tasvir qilib berish xizmatidan ojiz maqolalar[1] edilar. O‘zbek adabiyoti tarixini yozib turg‘anim munosabati bilan Ahmad davomi…

Ahmad Aliyev. Fitrat va uning «Arslon» dramasi (1989)

Taniqli adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi, Toshkent Davlat universitetining dotsenti Ahmad Aliyev 70 yoshga to‘ldi. Olimning adabiyotimizning hamisha tirik siymolari — Behbudiy, Cho‘lpon, Fitrat, Elbek, Botu haqida o‘nlab maqolalari adabiy jamoatchilik e’tiborini o‘ziga jalb etdi. Uning shu sohadagi yana bir davomi…

Ozod Sharafiddinov. Abdurauf Fitrat (1990)

Abdurauf Fitrat o‘zbek va tojik xalqlarining madaniy rivojida salmoqli o‘rin tutuvchi yorqin siymolardan biridir. Uning taqdiri ham g‘oyat fojeali bo‘lgan — u ayni boy hayotiy tajriba orttirib, qalami qayralib, ilhomi to‘lishib turgan bir choqda Stalin istibdodining qurboni bo‘ldi. Oqlangandan keyin davomi…

Boybo‘ta Do‘stqorayev. “O‘g‘uzxon”dan biror «iz» qolganmi? (2006)

Shunisi borki, insonga umidvorlik hissi xosdir. Men ham bir adabiyot muxlisi sifatida o‘tmishda yaratilgan, ammo turli sabablar bilan yo‘qolgan asarlarning «mo‘jiza ro‘y berib» topilib qolishiga hamisha umidda bo‘laman. «Amir Umarxonning kanizagi» romani, «Kecha va kunduz»ning ikkinchi qismi… «Temur sag‘anasi», «O‘g‘uzxon» davomi…