Rabindranat Tagor. Asarlar. 8 jildlik. 7-jild: She’rlar

Rabindranat Tagor. Asarlar. 8 jildlik. 7-jild: She’rlar. — Toshkent, «Toshkent» badiiy adabiyot nashriyoti, 1965

Ulkan adib, buyuk shior, mutafakkir Rabindranat Tagorning ushbu yettinchi tomiga uning turli yillarda yozgan she’riy asarlari kiritildi.
Ma’lumki, Tagor o‘zining ulkan hayot yo‘li davomida juda ko‘p romanlar, hikoyalar, pesalar, falsafiy maktublar, poemalar bilan birga, ajoyib lirik she’rlar ham yozgan. Tagor juda ko‘p she’riy to‘plamlarning muallifidir.
Bu tomga ana shu to‘plamlardan saylab olingan she’rlar yil tartibida berildi.