Владимир Тендряков. Мушкул вазифа (қисса)

Владимир Тендряков. Мушкул вазифа: Повесть / Редкол.: С. О. Азимов ва бошқ.; Ш. Усмонхўжаев тарж. — 2-чи нашри. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1982. (Дўстлик кутубхонаси. СССР халқлари прозаси)

Талантли совет адиби Владимир Тендряковнинг мазкур асари замондошларимиз, уларнинг меҳнати, ҳаёт сўқмоқлари, қийинчиликларни босиб ўтишлари ҳақида ҳикоя қилади. Муаллиф воқеа давомида асар қаҳрамонларининг ички дунёсини, характерини зўр маҳорат билан очиб беради.
Асар қаҳрамони Саша Комелов катта турмуш синовларига дуч келади ва коммунист Игнат Гмизин ёрдамида ҳаётнинг моҳиятини англаб олади…