Lev Tolstoy. Faqirlar (hikoya)

Baliqchi kulbasidagi chiroq yonida Janna eski yelkanni yamab o‘tiribdi. Tashqarida shamol guvillaydi, o‘kiradi, to‘lqinlar chayqalib sohilga kelib uriladi, pishqiradi. Hovli qorong‘i va sovuq, dengizda bo‘ron o‘kiradi, ammo baliqchi kulbasi issiq va tinch. Kulba yaxshilab supurilgan: pechda olov hali o‘chmagan; tokchada davomi…

Lev Tolstoy. Asosiy qahramonlarim –haqiqat (kundaliklardan)

1851 yil Aprel-may. Lamartin aytadiki, yozuvchilar xalq adabiyotini nazarga ilmaydilar, xolbuki kitobxon o‘quvchilar xalq orasida ko‘p, yozayotganlarning hammasi o‘zi yashayotgan muhitga moslab yozadilar, xalqning ichidagi ma’rifatga tashna odamlarda esa adabiyot yo‘q, xalq uchun maxsus yozilmaguncha bo‘lmaydi ham. Men ko‘p o‘quvchi davomi…


Maqolalar mundarijasi