Krishan Chandar. Dadar ko‘prigidagi bolalar (qissa)

Asarning to‘liq variantini saqlab oling.