Daniyel Defo. Robinzon Kruzoning hayoti va ajoyib sarguzashtlari

Daniyel Defo. Robinzon Kruzoning hayoti va ajoyib sarguzashtlari [(Ruschadan I. Shamsharov tarj.). — Toshkent, Cho‘lpon, 1994. Bolalar, ingliz yozuvchisi Daniyel Defoning mazkur asari ikki asrkim, dunyo bolalarining eng sevimli kitoblaridan biri hisoblanadi. Kimsasiz orolga tushib qolgan Robinzonning o‘jar tabiat kuchlarnga davomi…


Maqolalar mundarijasi