Husnni o‘zgartirish mumkin, xulqni esa go‘r to‘g‘rilaydi. Indonez maqoli

Husnni o‘zgartirish mumkin, xulqni esa go‘r to‘g‘rilaydi.
Indonez maqoli