Самимийлик ва носамимийлик ҳақида мақоллар

«Балли» дедим — банд бўлдим.

Болада гина бўлмас.

Бошлиқ тўра бўлса,
Лаганбардор кўпаяр.

Боғингда ўригинг бор,
Саломинг-алигинг бор.

Буғдой нонинг бўлмаса ҳам,
Очиқ юзинг бўлсин.

Гоҳ — пирдан, гоҳ — муриддан.

Гўшт суяксиз бўлмас,
Шоли — курмаксиз.

Давлат келса, йўл очар,
Давлат кетса, дўст қочар.

Деҳқон эмас, кетмон чопиб нон бермаса,
Ошиқ эмас, ишқ йўлида жон бермаса.

Ер ёмони — бозор жой,
Чўп ёмони — қўға,
Одам ёмони — сипоҳи.

Етса — мол, етмаса — жон.

Ёш кўздан эмас, юракдан чиқар.

Инсон қалби қуёшдан ёруғ.

Ихлос билан ёпишсанг,
Тақир ердан чанг чиқар.

Ихлос билан йиғласанг,
Сўқир кўздан ёш чиқар.

Ихлос — халос.

Ихлос қилсанг, чўпдан топасан.

Чақиниб турган чаёндан
Биқиниб ётган илон ёмон.

Юзи очиқнинг тилл узун.

Юрак тоза — тилак тоза.

Ялтироқ нарса олтин бўла бермас.

Яхшиликни унутма,
Ёмонликни кўзда тутма.

Ўхшамагин тулкига,
Қоларсан кўп кулкига.

Ўғлимнинг суюқ оши,
Ичида қайроқ тоши.

Ўғри ўла-ўлгунча тўғриман дер.

Қалб кўздан олдинроқ кўрар.

Қалбакилик бир кун қувонтирса,
Минг кун мункайтирар.

Қалбинг тоза — умринг тоза.

Қўрқмасанг, шивирлама.

Ҳамма гап писмиқдан чиқар.