Naqd va nasiya haqida maqollar

Aynigan bo‘lsa ham, butun bo‘lsin.

Chirigan bo‘lsa ham o‘tin bo‘lsin.

Arpa ekib, bug‘doy kutma.

Arpa ekkan arpa olar,
Bug‘doy ekkan — bug‘doy.

Bozordagi botmon quyruq,
Taroziga tortgan quyruq.

Boyga kelin bo‘lguncha,
Kambag‘alga qiz bo‘l.

Bug‘doy bo‘lsa, o‘lchov topilar.

Bo‘lsa — obi, bo‘lmasa — yobi.

Emayman degan kelin,
Engdek hasipni yer.

Emayman degan kelin,
Rapida bilan rapchani yer.

Emayman degan kuyov,
Etmish quymoq yer.

Yo‘ldagi ikki qushdan,
Qo‘ldagi bir qush yaxshi.

Yo‘qni quvib, bordan ajralma.

Kishanli ot — o‘z oting,
Tushovli ot — bo‘z oting.

Ko‘z ko‘rar, qo‘l ishlar.

Ko‘zaning kuni bir kun.

Mendan bu gunoh,
Sendan u gunoh.

Merosi bor murabbo yer.

Mijozingdan ayrilging kelsa,
Nasiyaga mol ber.

Ming kulishning bir yig‘isi bor.

Ming kun shahidlikdan
Bir kun tiriklik afzal.

Ming Makka ziyoratdan
Bir ko‘ngil imorat yaxshi.

Ming siz-u bizdan,
Bir jiz-u biz yaxshi.

Ming so‘zdan bir ish yaxshi.

Ming shirin maslahatdan bitta o‘rnak ish yaxshi.

Mingni chala bilgandan,
Birni to‘la bilgan yaxshi.

Mingtaning tusini bilguncha,
Bittaning ismini bil.

Mol oyog‘in mol topar.

Mol egasiga o‘xshamasa, harom o‘lar.

Nasiya yema go‘shtni,
Teshib chiqar to‘shni.

Nasiya yemang etni, –   
Qizartirar betni.

Nasiya mol emas,
Bergan musulmon emas.

Nasiya nonning ham kuyugi bo‘lar, ham kesagi.

Nasiya qaymoqdan naqd qatiq yaxshi.

Nasiya quyruqdan naqd o‘pka yaxshi.

Nasiyaga devona fotiha bermaydi.

Nasiyaga maymun o‘ynamas.

Nasiyadan ungani — tegirmondan chiqqani.

Nasiyani o‘g‘ri chiqargan.

Nasiyaning o‘n so‘midan
Naqdning bir so‘mi yaxshi.

Naqd pul qarchig‘ay.

Olisdagi otdan yaqindagi eshak afzal.

Olisdan arbalagandan ko‘ra,
Yaqindan to‘rvalagan yaxshi.

Olisning oti o‘zguncha,
Yaqinning toyi o‘zsin.

Olmadan — olma, dovchadan — dovcha.

Olmaning tagida olma yotar,
Dovchaning tagida dovcha yotar.

Olov degan bilan og‘iz kuymas.

Orqadagi gap — oxurdagi yem.

Pishmagan oshdan xom oshqovoq yaxshi.

Totilmagan bo‘zadan
Miriqib ichgan go‘ja yaxshi.

Uzoqning bug‘doyidan
Yaqinning somoni afzal.

Uzoqning palovidan
Yaqinning sho‘rvasi yaxshi.

Uzoqning uzunidan
Yaqinning kaltasi yaxshi.

Uzoqning qozisi bo‘lguncha,
Yaqinning tozisi bo‘l.

Uzoqqa tuzoq qo‘yma.

Falon yerda oltin bor,
Borsang, paqir topilmas.

Chiqmagan bug‘doyga — o‘tmagan o‘roq.

Chiqmagan terakka keimagan laylak in qurar.

Yashirin narsa yetmish yilda topilar.

O‘zganing mis qozonidan
O‘zingni qora qozoning yaxshi.

O‘zganing otidan
O‘zingning eshaging yaxshi.

Qorasi ko‘ringandan qoldim dema,
Qo‘lingga tegmaganni oldim dema.

Halvo degan bilan og‘iz chuchimas.