Фасиҳ Хавофий (1375-1442)

Темур ва темурийлар даврида яшаб ижод этган алломалардан бири Фасиҳ Аҳмад Жалолиддин Муҳаммад Хавофий 1375 йилнинг 28 сентябрида Ҳиротда туғилиб, шу ерда таълим-тарбия олгандан сўнг, 1405 йили давлат ишлари билан Самарқандга жўнатилгач, 1415 йилгача нуфузли амирлардан Алоуддин Али Тархон, кейин давоми…

Сидқий Хондайлиқий. Навбаҳор: Ғазаллар. Достон. Ҳикоятлар. Қайдлар

Сидқий Хондайлиқий. Навбаҳор: Ғазаллар. Достон. Ҳикоятлар. Қайдлар /Масъул муҳаррир: В. Раҳмонов, — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриоти, 1984. Адабиётимизнинг Ҳамза, Авлоний, Сўфизода каби вакилларидан бири бўлган Сирожиддин Сидқий Хондайлиқий ижодида муҳаббат, одамийлик, жувонмардлик сингари абадий барҳаёт мавзулар куйланади. Шоирнинг асарларида давоми…

Аҳмад Файз. Озодликка мактублар

Марказий қамоқхона, Ҳайдаробод 1951 йил 7 июнь …Мана энди сенга очиғини айтсам бўлади: панжара ортида ўтказган вақтларим ичида Лоҳурдаги ўша уч-тўрт кун мен учун энг оғири бўлди. Ўшанда мен сен учун катта аҳамиятга эга, аммо улар учун бир тийинга қиммат давоми…

Иван Бунин. Илтифотли иштирок (ҳикоя)

Москвада, дейлик, Молчановкада “императорлар театрининг собиқ артисти” истиқомат қилади. Сўққабош, ёши ўтган, юзи япасқи, қотмадан келган. Ашуладан сабоқ беради. Ҳеч бир йил йўқки, айни декабрь ойида бу аёлнинг бошига битта иш тушиб турмаган бўлсин. Бир куни якшанбада, яъники, жуда совуқ, давоми…

Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари

Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари. «Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти» Республика илмий-амалий анжумани материаллари (15 апрель; 2016; Тошкент) [Матн] / масъул муҳаррирлар: Б.Ҳасанов, Н.Каримов; таҳрир ҳайъати М.Зикруллаев [ва давоми…

Буробия Ражабова. “Равзат ус­салотин”да Амир Темур ва темурийлар зикри

Маълумки, тарихий манбаларда Соҳибқирон Амир Темур ва темурийларнинг бадиий адабиётга, сўз санъати ҳамда бошқа санъат турларига қаратган эътиборлари, яратган мактаблари, ташкил қилган кутубхоналари, улар ҳомийлигида ёзилган асарлар ёки уларга атаб битилган китоблар ва уларнинг қалам аҳли учун ажратган маблағлари ҳамда давоми…

Низомиддин Шомий (? — 1431)

Марказий Осиёнинг XIV—XV аср, яъни Темур ва Темурийлар даврвда яшаб ижод этган моҳир тарихнавис, ёзма ёдгорликларнинг энг дастлабкиларидан бири — Амир Темур топшириғи билан ёзилган. «Зафарнома» асарининг муаллифи Низомиддин Шомийдир. Низомиддин Шомий ҳаёти ва ижоди ҳақида ўз асарларидан баъзи бир давоми…

Акмал Саидов. Амир Темур сиймоси – жаҳон операнавислигида

“…Амир Темур бобомиз ҳақида инглиз драматурги Кристофер Марло 1588 йили тарихий пьеса, машҳур немис композитори Георг Гендель 1724 йили опера, америкалик адиб Эдгар По эса 1827 йили шеърий поэма яратган. Ва бундай асарлар бугунги кунда ҳам кўплаб пайдо бўлмоқда… Табиийки, давоми…

Сайфи Саройи. Шеърлар. Гулистон

Сайфи Саройи. Шеърлар. Гулистон. / Нашрга тайёрловчи Э. Фозилов; Илмий муҳаррирлар: М. Т. Ойбек, П. Шамсиев. — Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968 Ўзбек халқининг бой адабий меросига тегишли айрим дурдоналар ҳанузгача нафис қўлёзма ҳолида турли давлатларнинг кутубхоналарида давоми…

Лев Толстой. Гуноҳимиз нима? (ҳикоя)

I 1830 йил баҳорда пан Ячевскийнинг отамерос мулки — Рожанка қишлоғига унинг марҳум дўсти Мигурскийнинг ёлғиз ўғли Иосиф Мигурский меҳмон бўлиб келди. Олтмиш бешга кирган, кенг пешонали, чорпаҳилдан келган, узун мўйловлари оқарган, қизилмағиз чол Ячевский Польшани иккинчи марта тақсимлаш вақтида давоми…