Abdulhamid Cho‘lpon. Sahnalar tegrasida (1923)

Ozarbayjon turk sahnasi yaqinda 50 yoshg‘a kirishi munosabati bilan katta bir bayram qilib o‘tkazdi. Haqiqatan, Rusiya turklari orasida eng eski sahnaga ega bo‘lg‘onlar — Ozarbayjon turklaridir. Ozarbayjon teatr yozuvchilig‘ining otasi bo‘lg‘on Mirzo Fatxali Oxundo‘vning o‘lganiga, ozarbayjon sahnasining ulug‘ og‘asi bo‘lg‘on davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. «Oydin» (1927)

Iyunning 15-ida chorshanba kuni Boku teatr texnikumidagi talabalarimizning uchinchi o‘yunlarini ko‘rdik. Bu daf’a tarjima emas, tabdil qiling‘on bir asar, Ja’far Jaborzodaning «Oydin» nomli fojeasi qo‘yilg‘on edi. 25—30 yillik bir tarixga ega bo‘lg‘on Ozarbayjon turk teatri, bu asarni so‘nggi bir-ikki yil davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. «Jo‘rj Dandin» (1927)

JO‘RJ DANDIN (o‘zicha) Dushanba kuni 7 iyunda Ozarbayjon tiyotr maktabidagi talabalarimiz taniqli Molyerning shu nomdag‘i asarini o‘ynadilar. Yolg‘iz fransiyalilarninggina emas, balki butun dunyoning taniqli kulgi yozg‘uvchisi bo‘lg‘on Molyer shu bilan bizning sahnamizda ikkinchi daf’a ko‘rinadi. Uning «Xasis» degan asari, Maskov davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. «Shayx San’on» (1923)

«ShAYX SAN’ON» (KALIZEY BINOSI, 29 MAY) «… Shayx San’on bo‘lmasang Bo‘yningda zunnoring g‘alat!» Bizga Shayx San’on ko‘bdan beri tanish. Uni bizning so‘fiylarimiz ko‘bdan bilalar. Yuqoridag‘i bir yo‘l so‘fiylik g‘azali ham eskirak zamon kitoblarida bordir. San’on Madinada tarbiya topqan bir so‘fiy, davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. «Iblis» (1923)

Ushbu mart oyining yettinchisida chorshanba kuni o‘zbek dram to‘dasi tomonidan qishloq «Turon»da Qofqosiya turklarining atoqli adib va shoirlari Xusayin Jovidning to‘rt pardalik «Iblis» fojiasi o‘ynaldi. O‘rtoq Xurshid qalami bilan o‘zbekchalashtirilgan bu asar bayt oralash yozilg‘on adabiy, ishqiy va harbiy bir davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. «Kovai ohangar» (1923)

16 yanvarda qishloq «Turon» sahnasida Eron asotiridan olib yozilg‘on «Kovai ohangar» piyesasini tomosha qildiq. Usmonli turklarning ulug‘ adiblaridan mashhur Shamsiddin Samibekning bu atoqli piyesasi Toshkent o‘zbek sahnasida birinchi marotaba jonlanadir. Bu asarga Davlat truppasi xiyla katta ahamiyat berib, yaxshi hozirlik davomi…