Qayum Karimov. Kalendar – taqvim – yiloykun (1991)

Vaqt o‘lchami insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Hozirgi kalendar paydo bo‘lguniga qadar odamlar yog‘och va boshqa narsalarga o‘yib kun, oy sanoqlarini sanash, kanop, arqon kabilarga tugun tugish, xurofiy alomatlar, rivoyatlar, qissalar orqali avlodlarga xabarlar yetkazganlar. Bu odamlarga davomi…