Po‘lat Mo‘min. O‘zbek qo‘shiq she’riyati sultoni

Po‘lat Mo‘min. O‘zbek qo‘shiq she’riyati sultoni – Po‘lat Mo‘min zamondoshlari xotirasida (esdaliklar, xotiralar, voqealar) [Matn] tuzuvchilar Ozod Mo‘min Xo‘ja, Tabassum Mo‘minova. – Toshkent: Akademnashr, 2022. – 208 b. Ushbu kitobda O‘zbekiston xalq yozuvchisi Po‘lat Mo‘minning ijodi, hayot faoliyati, shaxsi va davomi…