Bulutlarning qanday turlari bor?

Yomg‘ir yog‘ayotgan paytda osmon simobday og‘ir bulutlar bilan qoplangan bo‘ladi. Osmonda to‘p-to‘p bulutlar suzib yurganda, yomg‘ir yog‘masligi ham mumkin. Bulutlar, issiq havo balandlikka ko‘tarilib, suv bug‘lari ma’lum darajada soviganidan so‘ng hosil bo‘ladi. Hech qachon bir-biriga o‘xshash ikkita bulut bo‘lmaydi. Ular davomi…

Tuman nima?

Tuman, shudring va bulut bir-biriga bevosita aloqadordir. Tuman, shudring yoki bulut sharoitlardan birining o‘zgarishi, masalan, havo oqimlarining bor yoki yo‘qligi natijasida sodir bo‘ladi. Buning sababi nima ekani va ayrim joylarda nega tuman paydo bo‘lishini ko‘rib chiqaylik. Tuman juda mayda, 0,001 davomi…

Musson nima?

«Musson» arabcha «mavsum» so‘zidan olingan bo‘lib, «yomg‘irlar mavsumi» degan ma’noni anglatadi. U shamol yilning iliq paytlari dengizdan quruqlikka, sovuq paytlari esa quruqlikdan dengizga qarab esadigan iqlim zonalariga nisbatan ishlatiladi. Bunday mintaqalarda issiq mavsumlarda tinimsiz yomg‘ir yog‘adi, sovuq paytlar qurg‘oqchilik hukm davomi…

Bora nima?

Buni hammadan ham ko‘ra novorossiysklar yaxshiroq bilsa kerak. Bu yerda har yili, taxminan, 40 kun shimoli-sharkdan kuchli sovuq shamol — bora turadi. Bu nom yunoncha «borey» so‘zining o‘zgargan shaklidir va u ko‘hna yunon rivoyatlaridagi shimoldan esadigan sovuq shamolni anglatadigan iloha davomi…

Moliyaviy inqiroz ildizi qayerda?

Davom etayotgan iqtisodiy inqiroz oddiy odamlar uchun ko‘pam tushunarli bo‘lmagan ajabtovur iboralarni muomalaga kiritdiki, bu yanada ko‘proq vahimaga sabab bo‘lmoqda. «Real iqtisodiyot», «Chayqov kapitali», «moliyaviy pufak» singari g‘ayrioddiy iboralar to shu paytgacha ko‘pchilikka noma’lum edi, inqiroz tahliliga bag‘ishlangan maqolalar, nashrlar davomi…

O‘zbek nasri ufqlari (davra suhbati)

IJODNING AZALIY VA ABADIY YO‘LI O‘zbekiston mustaqillikka erishib, turg‘un fikrlar, soxta g‘oya va ideallar iskanjasidan qutulganiga ham chorak asrdan oshdi. Respublika iqtisodi, sanoati, qishloq xo‘jaligi, fan, madaniyat va san’atda, jumladan, badiiy adabiyotda muayyan yuksalish, rivojlanish nishonalarini ko‘rib turibmiz. Hamma sohalarda davomi…

Matyoqub Qo‘shjonov. Badiiyatdan o‘n ikki saboq (kitobdan boblar)

MAFKURAVIY MUHIT VA BADIIYaT QISMATI Totalitar mafkura hukm surgan yetmish yil davomida marksistik dunyoqarashning ba’zi printsiplari badiiy ijodning o‘ziga xos xususiyatlarini, xususan, mazmun bilan shakl birligini hisobga olmasdan zo‘rma-zo‘raki tarzda qo‘llanildi. Jumladan, partiyaviylik, sinfiylik masalalari xususida gap borganda, ijodkorning ob’ektiv davomi…