Matnshunoslik davr talablari darajasidami? (davra suhbati) (2010)

Hozirgi zamon adabiyot ilmida badiiy asar matni tahlil va talqinning asosiy ob’ektiga aylandi. Zotan, matn zamirida asar muallifining dunyoqarashi, inson va jamiyat haqidagi konseptsiyasi, badiiy-estetik printsiplari, san’ati, makon va zamon, milliy tafakkur mujassam bo‘ladi. Qolaversa, matn tahlili badiiy asarni xolis baholashga imkon yaratadi.

Erkin ilmiy-ijodiy muhit barqarorlashgan Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotshunosligida badiiy asar tahlilining zamonaviy, ilg‘or tendentsiyalari bo‘y ko‘rsata boshladi. Adabiy merosga yangicha nuqtai nazardan yondashish, mumtoz adabiyotimiz namunalarini ma’naviy-axloqiy tarbiyaning eng ta’sirchan asosi sifati har jihatdan o‘rganish istiqlol yillarida faol tus oldi. Yaqin o‘tmishda “diniy-mistik”, “g‘ayrisho‘roviy”, “saroy adabiyoti” degan siyosiy yorliqlar bilan o‘qish-o‘rganish man etilgan asarlar ilmiy o‘rganilib, ko‘p nusxalarda chop etildi. Bu borada matnshunoslar, tadqiqotchilar xizmati e’tirofga loyiq.

Biroq adabiy merosimiz namunalarini bugungi talab darajasida mukammal tadqiq etish va nashrga tayyorlash matnshunoslik sohasi oldiga jiddiy vazifalarni qo‘yayotgani sir emas. Ayni paytda matnshunoslik muammolari nimalardan iborat, ularning yechimi qanday, degan savollar dolzarb bo‘lib turibdi. Ana shu masalalarni muhokama qilish va tegishli xulosalarga kelib olish uchun taniqli olimlar, tadqiqotchilardan bir guruhini davra suhbatiga taklif etdik.

Quyida siz taniqli adabiyotshunos olimlar: professor Suyima G‘aniyeva, filologiya fanlari doktorlari — Nurboy Jabborov, Nusratullo Jumaxo‘ja, Shodmon Nafasov, filologiya fanlari nomzodlari — Qodirjon Ergash, Rashid Zohidov va Qo‘ldosh Pardayevning bugungi matnshunoslik muammolariga doir fikr-mulohazalari bilan tanishasiz.

Suyima G‘ANIEVA: — Bugungi kunda matnshunosligimiz oldida jiddiy vazifalar turibdi. Jumladan, ko‘plab asarlarning ilmiy-tanqidiy matnlarini tayyorlash zarur. Shu kungacha Lutfiy, Sakkokiy singari shoirlar asarlari bosilib chiqqan. Biroq ular devonlarining mukammal nashrlarini tayyorlash lozim. Mana, yaqinda Lutfiyning avvalgi nashrlariga kirmay qolgan she’rlarini Anqara nashri asosida chop etdik. “Majolis un-nafois” izohlari bilan nashr qilinmoqda. Kelgusida Lutfiy devonining mukammal nashrini tayyorlashimiz lozim. Sakkokiy va yana boshqa ko‘p shoirlarning mukammal nashrlarini tayyorlashni yo‘lga qo‘yish zarur.

Alisher Navoiy asarlari nashrlari ustida ham amalga oshiriladigan ishlar talaygina. Masalan, shoir asarlarining akademik (ilmiy), ilmiy-ommabop nashrlarini tayyorlash kerak. Ularni tayyorlashda, albatta, shu kungacha chiqqan nashrlardan foydalanish bilan birga qo‘lyozmalarga ham qayta murojaat etish lozim. Matnshunoslikdagi ilmiy-tanqidiy matn, chog‘ishtirma matn, ilmiy nashr, ilmiy-ommabop nashr kabi tushunchalarni, ular o‘rtasidagi farqlarni tushunib yetishimiz kerak. Chop etilayotgan asarga ilova qilinadigan sharh va izohlar, lug‘atlar ham shunga qarab belgilanishi lozim. Shu paytgacha bizda “Xazoyin ul-maoniy”ning ilmiy matni mavjud emas. Bizning nazarimizda, keyingi yillardagi dastlabki mukammal nashr hisoblangan “Hazoyin ul-maoniy” (1959 — 1960), keyingi 20 jildlikka kirgan devonlar ham ilmiy-tanqidiy matn asosida chop etilmagan. Albatta, ularni tayyorlash uchun ko‘p mehnat sarflangan, katta-katta olimlarimiz jiddiy izlanishlar olib borganlar. Shunday bo‘lsa-da, “Xazoin ul-maoniy”ning ilmiy-tanqidiy matnini yaratish bugungi kunning dolzarb muammolaridan.

Yana, “Xamsa” dostonlarini izohlari bilan qayta nashr etishga ehtiyoj bor. Nashrlardagi kichik xatolarni izlab vaqt sarflash o‘rniga, kattaroq — xalq uchun foydaliroq ishlar bilan shug‘ullanish kerak, deb o‘ylayman.

Tarjima asarlarning tabdilini tayyorlayotganda asliyatga solishtirishdan erinmaslik kerak. Matnshunoslik, manbashunoslik sohalari shoshma-shosharlikni yoqtirmaydi…

Nurboy JABBOROV: — Albatta, bu sohada oldimizda talaygina vazifalar turibdi va ular nihoyatda dolzarbdir. Men, avvalo, matnshunoslikda erishilgan yutuqlarimizni alohida ta’kidlab o‘tishni istardim.

O‘zbek matnshunosligi shu paytgacha, shubhasiz, salmoqli yutuqlarni qo‘lga kiritdi. Bu yutuqlar, ayniqsa, ulug‘ mutafakkir Alisher Navoiy asarlarini o‘rganishda yaqqolroq ko‘zga tashlanadi. Porso Shamsiyev, G‘ulom Karimov, Hamid Sulaymon, Aziz Qayumov, Suyima G‘aniyeva singari ustoz olimlarning bu boradagi faoliyati tahsinga loyiq. “Xamsa”, “Mezon ul-avzon”, “Majolis un-nafois” kabi benazir asarlarning ilmiy-tanqidiy matni yaratilgani navoiyshunoslikni yangi bosqichga yuksaltirgani bugun hech kimga sir emas. Matnshunoslikda erishilgan bu yutuqlar keyingi davrda Bobur, Ogahiy, Furqat va boshqa mumtoz shoirlar, ijodkorlar merosi misolida davom ettirilayotgani quvonarli hol. Men bunga ikkita misol keltirish bilan cheklanaman. Birinchisi, Muhammad Rizo Ogahiyning dunyoda yagona qo‘lyozma nusxasi Sankt-Peterburgda saqlanayotgan “Shohid ul-iqbol” asarining matnshunoslik aspektida tadqiq qilingani, asar matnining ilmiy izohlar, ko‘rsatkichlar bilan nashr etilgani bu sohada so‘nggi yillarda qo‘lga kiritilgan salmoqli yutuqlardandir. Ikkinchisi, Mutribiyning “Tazkirat ush-shuaro” hamda “Nusxayi zeboyi Jahongir” asarlari tadqiqi asosida yaratilgan monografiya. Salohiyatli olimlar Nafas Shodmonov va Ismoil Bekjonovning bu ishlari faqat muayyan asarlarning teran o‘rganilgani bilangina emas, matnshunoslikning bir qancha nazariy-metodologik masalalari hal etilgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu tadqiqotlarda yagona nusxali matn ustida ishlash printsiplari, matn tarixi, tazkiranavislikning xos xususiyatlari singari muammolarning nazariy asosda ishlangani fikrimizni tasdiqlaydi.

Matnshunoslik oldida yechimini kutayotgan dolzarb muammolar nimalarda ko‘rinadi? Birinchidan, dunyoda fanning bu jabhasi zamon talablari darajasida rivojlangan bugungi kunda biz hanuz matnshunoslikning sistemali yaxlit nazariyasini ishlab chiqa olganimiz yo‘q. To‘g‘ri, bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin bu ishlar talab darajasida emas. Vaholanki, jahonning bir qancha mamlakatlari fan va ta’lim markazlarida matnshunoslik nazariyasiga oid yirik hajmli tadqiqotlar yaratilgan. Matnshunoslikning barcha ijtimoiy fanlar, jumladan, adabiyotshunoslik, arxeografiya, dialektologiya va tarixiy tilshunoslik singari sohalar bilan munosabati masalasi ancha chuqur o‘rganilgan. Bu fanga oid muammolarni hal etishda dunyo olimlari paleografiya, germenevtika, mumtoz poetika va stilistikada erishilgan yutuqlardan samarali foydalanmoqda. Modomiki sohani rivojlantirmoqchi ekanmiz, bu tajribalarni tanqidiy o‘rganishimiz zarur. Biroq bu xorijiy matnshunoslik qoliplarini ko‘r-ko‘rona amaliyotga tatbiq etaveramiz degani emas. O‘zbek matnshunosligi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Matnshunoslik nazariyasini ishlashda ana shu o‘ziga xoslik e’tiborga olinishi shart. Bu borada Milliy universitetimizning mutaxassislik kafedrasida muayyan ishlar boshlangan va erishilgan natijalar yaqin orada jamoatchilik hukmiga havola etilishidan umidvormiz.

Ikkinchidan, matnshunoslik ancha taraqqiy etgan ayrim mamlakatlarda muayyan milliy adabiyot tarixida o‘ziga xos maqomga ega har bir ijodkor asarlari yuzasidan keng qamrovli tekstologik tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bizda esa, navoiyshunoslikni istisno qilganda (vaholanki, bu borada ham hal etilishi zarur bo‘lgan muammolar yetarli), ahvol maqtanarli emas. Ko‘proq bahslarimiz mumtoz adabiyot namunalarining joriy imloga tabdilidagi xatolarga oid ekani, matnshunoslikning fundamental masalalari e’tibordan chetda qolayotgani ham buning isbotidir. Hamon mumtoz adabiy merosimiz namunalarini tabdil qilishning ilmiy printsiplarini ishlab chiqa olganimiz yo‘q. Turfa xilliklar, xatoliklar negizi shunga ham borib taqaladi. Eski o‘zbek yozuvini o‘zlashtirgan ba’zi mutaxassislarimiz arab, fors tillaridan bexabar. Bularning barchasini bilganlarda esa, adabiy idrok yetishmaydi. Bunga layoqatli bo‘lsa, mumtoz ijodkorlarimiz e’tiqodining asosi bo‘lgan islom arkonlari va tasavvuf bo‘yicha tasavvuri chala. Xullas, muammo ko‘p. Ularni hal etish uchun ta’lim standartlarini, o‘quv dasturlarini ana shu talablarga muvofiqlashtirish zarur.

Uchinchidan, bugungi kunda jahon olimlari matnshunoslikni o‘qitishda ancha ilgarilab ketdi. Sohaga oid elektron darslik va o‘quv qo‘llanmalari, entsiklopediyalar, onlayn kutubxonalar, matn tadqiqining yangicha metodlari yaratilayotgani buning dalilidir. Biz esa bu borada ancha orqada ekanimizni tan olishimiz kerak.

Nusratullo JUMAXO‘JA: — Meningcha, birinchi navbatda, matnshunoslikning markaziy tashkiliy masalalari to‘g‘risida muhokama yuritib, qat’iy bir to‘xtamga kelib olish zarur. Bular — maxsus matnshunoslik hay’atini tuzish, matnshunoslik jarayonlariga yagona andozaviy mexanizm sifatida xizmat qiladigan matn imlosi qoidalarini tuzish, matnlarni tayyorlaydigan va chop etadigan mutaxassis hamda nashriyotlarning vakolatlilik darajasini belgilash, mamlakat miqyosidagi matnshunoslik ishlarini muvofiqlashtirishdan iboratdir.

Hozir mumtoz asarlar matnshunosligi bo‘yicha yetuk malakali mutaxassislar barmoq bilan sanarli darajada oz. Agar ular sarhisob qilinadigan bo‘lsa, bir-ikki kishidan nariga o‘tish ham qiyin. Chunki qolganlari sezilarli darajada faol emas. Ehtimol, bu mavjud matnshunos mutaxassislarga e’tibor va rag‘bat kamligidandir. Aksariyat mumtoz matn nashrlarida sohaning qilni qirq yoradigan zahmatkash mutaxassislaridan foydalanmaslik, aksincha, ularni chetlab o‘tishga intilish achinarlidir. Matnshunoslik amaliyotiga mana shunday yondashuv oqibatida bugungacha bironta adibimizning merosini matn sifati va saviyasi jihatidan mukammal darajada chop etilgan, deya olmaymiz. Alisher Navoiyning 20 jildli “Mukammal asarlar to‘plami” ham bundan mustasno emas. Uni buyuk mutafakkir merosining hajmi jihatidan mukammal nashri deyish mumkin. “MAT” tuzuvchi, taqrizchi va mas’ul muharrirlari doirasi, asosan, noshir muassasa mutaxassislaridan tarkib topgan. Ayrim matnshunos mutaxassislar umuman jalb etilmagan. Matn sifati va saviyasi yaxshi bo‘lishi uchun, aksincha, ko‘proq xolis mutaxassislarni jalb etish maqsadga muvofiq bo‘lardi. Gap shundaki, Alisher Navoiy merosi bir-ikki muassasaning mulki emas, balki umumxalq mulkidir. Nazarimizda, mumtoz matnlar nashrini doimiy nazorat qiladigan, muvofiqlashtiradigan xolis bir hay’at zarur. Uning nomi Respublika matnshunoslik hay’atimi, komissiyasimi, kengashimi, qanday atalishidan qat’i nazar, shunchaki ma’muriy bir tuzilma emas, balki matnshunoslikning markaziy amaliy boshqaruv mexanizmi bo‘lishi lozim. Chop etiladigan har bir yodgorlik matni mana shu hay’at tasdig‘idan o‘tmog‘i muhimdir. Aks holda, milliy meros namunalarini chop etishda boshboshdoqlik, o‘zboshimchalik, monopolizm, chalasavodlik hollari kuchayib ketishi mumkin.

N.JABBOROV: — Bu muammolarni hal etish, birinchi navbatda, malakali mutaxassislar yetishtirish bilan bog‘liq. Milliy universitetimizda bu sohaga oid magistratura mutaxassisligi, aspirantura, fan doktori va fan nomzodi ilmiy darajasini olish bo‘yicha ixtisoslashgan kengash faoliyat ko‘rsatayotir. Doktorantura ochilishi rejalashtirilgan. Natijalar yomon emas. Bir qancha iqtidorli yoshlar yetishib kelayapti. Yaqin orada muayyan samaralar ko‘zga tashlanishidan umid qilish mumkin.

Tajribalar matnshunoslik bo‘yicha bakalavr yo‘nalishini ochish zarurati borligini ko‘rsatayapti. Magistraturaga bu soha bo‘yicha dastlabki bilimlarni puxta egallagan yoshlar qabul qilinsa, natija yana ham yaxshiroq bo‘lar edi. Matnshunoslikning nazariy asoslariga oid darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari yaratilishi zarur. O‘quv jarayonini takomillashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish kerak.

Bundan tashqari, bizningcha, boshqa turli sohalarda bo‘lgani singari, matnshunoslar jamiyatini tashkil etish, sohaga oid barcha muammolarni muvofiqlashtirish, o‘zaro fikrlashib hal etish yaxshiroq samara berar edi.

Qodirjon ERGASh: — Haqiqatan ham, matnshunoslik muammolari keyingi paytlarda adabiyotshunosligimizning diqqat markazida turgan dolzarb masalalardan biri bo‘lib qoldi. Bu haqda ko‘p gapirildi, matbuot sahifalarida fikr-mulohazalar bildirildi. Bunday fikr almashuvlar, tanqidlarga qaramay hozircha bu sohada jiddiy o‘zgarishlar yuz bergani yo‘q. Holbuki bizda yetarli ilmiy salohiyat, malakali matnshunos olimlar bor. Bizningcha, buning sababi ana shu kuchlarning tarqoqligida bo‘lsa kerak. Yuqorida aytilgan fikrga to‘la qo‘shilaman: ularni birlashtiruvchi bir markaz zarurga o‘xshaydi. Agar Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida matnshunoslik va manbashunoslik bo‘limi tashkil etilsa, u ana shunday markaz vazifasini bajargan bo‘lur edi.

Qolaversa, mazkur sohadagi muammolarni hal etishga xizmat qiluvchi ta’sirchan chora-tadbirlarni topish va amalga oshirish zarur. Ana shulardan biri, bizningcha, ilmiy-tanqidiy matnlar yaratganligi uchun ilmiy unvonlar berish amaliyotini keng joriy etishdir. Bunday amaliyot katta ijobiy natijalar bergan bo‘lur edi. Chunki ilmiy unvon olish uchun taqdim etiladigan tadqiqot ustida aspirant yoki doktorant eng kamida uch yil ishlaydi, izlanadi. Bunday ish ko‘p sinovlardan, muhokamalardan o‘tadi. Ilmiy-tanqidiy matn tuzishni nomzodlik yoki doktorlik ishlari qilib berish ko‘plab yuksak saviyali ilmiy-tanqidiy matnlarning yuzaga kelishiga omil bo‘lishi mumkin. Bu masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomondan esa, bu amaliyot malakali matnshunos olimlarning yetishib chiqishiga ham xizmat qiladi.

Bu yerda ilmiy-tanqidiy matnlarni tuzish, umuman, matnshunoslik printsiplarini ishlab chiqish masalasi ham muhimligi to‘g‘ri ta’kidlandi. Bunda adabiyotimizning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Ma’lumki, o‘zbek mumtoz adabiyoti asarlari eski yozuvda (arab yozuvida) yaratilgan. Ilmiy-tanqidiy matn, odatda, asar qaysi yozuvda yaratilgan bo‘lsa, o‘sha yozuvda tuziladi. Hozirgi paytda bizdagi barcha nashrlar, xoh ommaviy, xoh ilmiy bo‘lsin, joriy yozuvda amalga oshiriladi. Bunday sharoitda ilmiy-tanqidiy matn hozirgi nashrlar uchun asos bo‘lib xizmat qilishdan iborat o‘z funktsiyasini bajara olmaydi, zero, u, hozir aytib o‘tganimizdek, eski arab yozuvida tuziladi. Bu yozuvda esa bitta so‘zni turlicha o‘qish mumkin. Oqibatda joriy yozuvdagi nashrlarda xatolar, xilma-xilliklar kelib chiqadi. Mumtoz adabiyotimiz asarlari nashrlarida uchraydigan xatolarning eng katta qismi aynan shu omil bilan, ya’ni arab yozuvidagi so‘zlarni noto‘g‘ri o‘qish bilan bog‘liqdir. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, o‘zbek mumtoz adabiyoti asarlarining ilmiy-tanqidiy matnlarini yaratishda asliyat yozuvidagi asosiy matn bilan paralell ravishda joriy yozuvdagi matnning ham tuzilishi shart qilib qo‘yilishi lozim. Ana shu tarzda tuzilgan tanqidiy matngina hozirgi barcha nashrlar uchun asos bo‘lib xizmat qila oladi.

N.JUMAXO‘JA: — Yaqinda bir tadqiqotchi mumtoz shoirlarimizdan birining ijodi yuzasidan ilmiy ish yozayotib, uning devonini ham “Tanlangan asarlar” nomi bilan nashr etibdi. Men ilmiy ishni o‘rganish munosabati bilan “Tanlangan asarlar”ni ham mutolaa etdim. Yuzaki qaraganda, bir fan nomzodligi ishini uddalash barobarida devonni ham nashrga tayyorlagani uchun tadqiqotchiga tasanno aytging keladi. Biroq mutolaa jarayonida birorta xatosiz asar va sahifa yo‘qligini, qo‘pol matniy xatolar qalashib yotganini ko‘rgach, adabiy merosimizning egasi bormi o‘zi, deb o‘ylab qolar ekansan, kishi. Axir, devon chop etilsa-yu, u sifat va saviya jihatidan yaroqsiz ahvolda bo‘lsa, uning noshirdan boshqa kimga foydasi bor? Xo‘sh, duch kelgan odam mumtoz meros namunalarini eski o‘zbek yozuvidan hozirgi imloga ko‘chirib nashr ettiraverishi mumkinmi? Bu borada huquq va vakolat qanday bo‘lmog‘i kerak? Yurisprudentsiya nuqtai nazaridan, albatta, har bir fuqaro bunga haqli. Lekin amalda nainki har bir fuqaro, hattoki oliy ma’lumotli adabiyotshunos yoki sharqshunos ham bu ishga vakolatli va ma’naviy huquqqa ega bo‘lishi qiyin. Chunki arab imlosidagi mumtoz matnlar shu qadar murakkabki, ular bilan o‘n yillab muttasil shug‘ullangan, ming betlab hozirgi yozuvga o‘girish (transliteratsiya) ishi bilan shug‘ullangan mutaxassisgina kasbiy layoqat, malaka hamda vakolat hosil qilishi mumkin.

Bu sohada ba’zan yuksak bilim, aql, ilmiy nazariya ham ish bermasligi, chigal muammoni hal etishda tajribali matnshunosning birgina nazari, savqitabiiysi (intuitsiyasi) asqotishi mumkin. Savqitabiiy Olloh tomonidan ato etilgan iste’dod, biroq u ko‘pyillik amaliy mehnat bilan yanada takomillashgan bo‘ladi. Ming-ming sahifalab qo‘lyozma o‘qigan matnshunosda nodir ko‘z xotirasi shakllanadi. Ilmda: “Intuitsiya — bekor, qo‘lyozmaga qarash kerak”, deya bepisand gapirishlar ham bo‘lgan. Aslida, matnning piriga aylangan matnshunos qo‘lyozmani ko‘rmasdan ham so‘zni aslidagidek isloh etish salohiyatiga ega bo‘ladi. Zero, uning ko‘z xotirasida so‘zlarning turli, farqli shakl va mohiyatlari muhrlanib qolgan. U matnni hozirgi yozuvda ko‘rib turgan taqdirda ham, asliyatdagi shakli ko‘z o‘ngida yaqqol gavdalanadi. Yosh tadqiqotchilar nashr ishlarini loaqal ana shunday ustozlar bilan birgalikda amalga oshirishlari lozim. Zikr etilgan kitobning mas’ul muharrirlari ham ustoz olimlar. Biroq hozir nashr ishlarida bir xastalik paydo bo‘lgan – o‘qimaslik kasalligi. Ba’zi kitoblarni, surishtirsangiz, na mas’ulu maxsus muharrir, na taqrizchi, na nashriyot mutasaddilari o‘qigan bo‘lib chiqadi. O‘qimasdan imzo chekib yuboraverishni bag‘rikenglik va yaxshilik deb bo‘ladimi?

Ko‘p sa’y-harakatlarni chippakka chiqaradigan, mumtoz matn nashrlari sifatiga uzluksiz rahna solib kelayotgan eng og‘riqli muammo matnshunoslik jarayonlariga yagona andozaviy mexanizm sifatida xizmat qiladigan maxsus imlo qoidalarining mavjud emasligidir. Ushbu dolzarb muammo oldin ham ko‘p marta ko‘tarilgan. Mumtoz adabiy-tarixiy matnlarni nashrga tayyorlash jarayonida qoidalashtirilishi zarur bo‘lgan hodisa-holatlar haddu hisobsiz. Tarixiy shaxslar va so‘zlarni turli shakllarda yozish, forsiy-arabiy izofa, izofa zanjirlarini to‘g‘ri qo‘llay olmaslik, o‘ndan ortiq forsiy “yo”larning qo‘llanish xususiyatlarini ma’nan farqlamaslik, mumtoz matnlardagi nozik ma’no tovlanishlarini hozirgi yozuvda ifodalash usullarining ishlab chiqilmaganligi — bari-barisi mana shu yagona andozaviy mexanizm muammosi hanuz o‘z yechimini topmayotganligining oqibatidir. Bu muammoning yechimini topish bilan, shak-shubhasiz, taklif etilayotgan matnshunoslik hay’ati shug‘ullanishi lozim. Mazkur hay’at Vazirlar Mahkamasi huzurida ta’sis etilmog‘i va u mamlakatdagi yetuk matnshunoslarni jipslashtirmog‘i, jarayonni muvofiqlashtirmog‘i hamda boshqarmog‘i maqsadga muvofiqdir.

Rashid ZOHIDOV: — Taxminan, chorak asr ilgari qadimiy yozma yodgorliklarga munosabat mavzuida o‘tkazilgan anjumanlardan birida marhum ustozimiz, lug‘atshunos olim Botirbek Hasanov fondlarga yig‘ilgan qadimiy kitoblar bo‘yicha qilinayotgan dastlabki ilmiy tavsif ishlari nihoyalanmagani, ya’ni kitob sifatida fondga kelib tushgani ro‘yxatga olinganu, ammo asarning nomi, muallifi aniqlanmagan, umuman, qandayligi noma’lum manbalar talaygina ekani haqida xabar bergan edi. Keyinchalik bu ish qaysidir darajada tugallanib, Qo‘lyozmalar institutining ikki jildli katalogi rus tilida nashrdan chiqdi.

Bugun jumhuriyatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan fondlarning deyarli barchasida mavjud qo‘lyozma va toshbosma manbalarning ichki katalogini tuzish ishi nihoyasiga yetgan, har bir manba haqidagi dastlabki ma’lumotlar elektron shaklda yig‘ilgan. Navbatdagi bosqichda mazkur manbalar bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarga e’tiborni yanada kuchaytirish, matnshunosligimizning Porso Shamsiyev kabi darg‘alari boshlagan ishlarni to‘xtatmasdan davom ettirishimiz lozim.

Xizmat taqozosi bilan ilmiy jamoamizga taqdim qilingan adabiy manbashunoslik va matnshunoslik yo‘nalishidagi doktorlik, nomzodlik dissertatsiyalarini dastlabki muhokamadan o‘tkazamiz. Ba’zan muvaffaqiyat bilan nihoyalangan, deb topilgan ishlarni o‘qib ajablanasan, kishi. Go‘yo dissertant ham, uning ilmiy rahbari ham adabiyotshunoslik bilan matnshunoslikning farqiga bormaydigandek tasavvur uyg‘otadi. Ba’zan mumtoz adabiyot matnlarining eski o‘zbek yozuvidan joriy imloga tabdilida, mazkur matnlarning talqinida savodsizlikni kuzatamiz. Ayniqsa, arabcha so‘z, jumla, matnlarni o‘zbekchalashtirishda o‘ta e’tiborsiz, mas’uliyatsiz yondashuvlar, tarjimada o‘zbek tilini dominant sifatida bilmaslik, oqibatda ona tilimizning talaffuz tabiatini hisobga olmasdan boshqa tillarga sun’iy tarzda moslashtirishlar, maxsus tushuncha va istilohlarni izohsiz, bilib-bilmasdan qo‘llash sababli qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yilayotir. 2006 yili “Zarqalam” nashriyotida adabiyotshunos olim Yoqubjon Ishoqovning “So‘z san’ati so‘zligi” nomli hamma ma’noda chiroyli ilmiy risolasi chop qilindi. Kitobga yozilgan “Mumtoz badiiy san’atlar talqini” so‘zboshisida “Zuxruf” surasining 4-oyati misol sifatida keltirilgan. E’tiborsizlik oqibatida bitta oyatda uchta jiddiy xatoga yo‘l qo‘yilgan va ma’noga futur yetgan. Avvalo, Qur’ondan keltirilayotgan iqtibos, albatta, mutaxassis nazaridan o‘tishi kerak. Qolaversa, oyatlarni kirill harfida yoki originaldan boshqa harfda ifodalash shu paytgacha yaxshi natija bermagan. Shuning uchun tarjimaning o‘zini bergan ma’qul va shu bilan maqsad hosil bo‘ladi. Eng xunugi, bu o‘rinda negadir mazkur oyat tarjimasi ham buzib berilgan. Bir emas, bir necha olimlarimizning ona tilimizdagi, qonuniy tavsiya etilgan tafsirlari turib, oyat tarjimalarini o‘sha tafsirlarning birortasidan olmasdan o‘zboshimchalik qilishning nima keragi bor edi?!

Matn tabiatidan uzoqlashish bilan bog‘liq bunday xatolarni ommaviy nashrlarning aksariyatida uchratish mumkin. Alisher Navoiyning “Nazm ul-javohir”(Alisher Navoiy, 20 jildlik, 15-tom, T., “Fan”, 1999, 136-bet) asarida shunday ruboiy bor:

Iymoni aningki kufrig‘a sotir erur,
 
Chin nukta demakka ul kishi qodir erur,
 
Har kimsaki iymon ishida mohir erur,
 
Iymonini bilki, otidin zohir erur.

Ruboiyning to‘rtinchi misrasidagi “otidin” so‘zi “ontidin” bo‘lishi kerak edi. Shunda ma’no hadisga muvofiq bo‘lardi. Aslida bunga asos ruboiyning sarlavha qismida berilgan arabiy hikmatda aks etgan. Oddiy e’tiborsizlik yoki jumlani noto‘g‘ri o‘qish oqibatida hikmat ma’nosi buzilgan.

Adabiy meros tadqiqi va targ‘ibi yo‘lida bilib-bilmasdan sodir etilayotgan bunday nuqsonlarning sababi ko‘p. Asosiy sabab, ajdodlarimiz qoldirgan ilm xazinasiga haqiqiy vorislik salohiyatidagi mutaxassislarning kamligidir. Shuning uchun ham bugun mumtoz adabiyotimiz tadqiqi ilmiy-fundamental va metodologik sistemada sezilarli siljimayapti. To‘g‘ri, filologiya fanining yetakchi tarmoqlaridan bo‘lgan adabiyotshunoslik va tilshunoslik nazariy-amaliy jihatdan boy tajribaga ega. Ammo bu ikki tarmoqni o‘zaro bog‘lashga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan matnshunoslik esa ayni jihatdan oqsayapti. Albatta, bu holga ma’lum vaqt davom etgan ijtimoiy-siyosiy sharoit, eski o‘zbek tilini, yozuvini biladigan, arab-fors tilidan xabardor mutaxassislarning kamligi bosh sabab. Bu sohada maxsus magistratura mutaxassisligi faoliyat ko‘rsatayotgani mazkur muammoni hal etishga xizmat qilsa, ajab emas.

Q.ERGASh: — Adabiyot tarixini matnlarsiz, manbalarsiz o‘rganib bo‘lmaydi. Binobarin, mumtoz adabiyot asarlarining ilmiy-tanqidiy matnlarini tuzish, adabiyotimiz tarixi uchun muhim bo‘lgan manbalarni tadqiq qilish, nashrga tayyorlash va ilmiy iste’molga kiritish o‘ta dolzarb vazifa deb e’tirof etilishi lozim. Buni faqat ilmiy jamoatchilik emas, balki fanni boshqaruvchi tashkilotlar, ular huzuridagi ekspert hay’atlari ham e’tirof etishlari va ilmiy loyihalarni baholashda hisobga olishlari zarur. Xususan, uzoq muddatga mo‘ljallanmagan amaliy tadqiqotlar uchun e’lon qilingan grantlarni olish uchun taqdim etilgan loyihalarda yuqoridagi maqsadlar ko‘zda tutilgan bo‘lsa, ularni qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

O‘zbek matnshunosligining asosiy yo‘nalishlaridan biri ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiy asarlari matnini tayyorlashdir. Bu sohada muayyan ishlar qilingan. Shoirning bir qancha asarlarining ilmiy-tanqidiy matnlari yaratilgan. Lekin hali qilinadigan ishlar ko‘p. Jumladan, Navoiyning nasriy merosi orasida hali ilmiy-tanqidiy matnlari tuzilmagan asarlar bor. Mana shu yo‘nalishda tadqiqotlar olib borish mazkur asarlarning barcha ilmiy talablarga javob beradigan yuqori saviyadagi ilmiy-tanqidiy matnlarini tayyorlash navoiyshunos olimlar oldida turgan muhim vazifalardan sanaladi. Mazkur ishlarni amalga oshirishda bizga ibrat, namuna, ayni paytda, tajriba maktabi bo‘lib xizmat qiladigan tadqiqotlar bor. Bu o‘rinda biz “Mahbub ul-qulub”ning atoqli olim Kononov tomonidan tayyorlangan ilmiy-tanqidiy matni yoki “Majolis un-nafois”ning taniqli adabiyotshunos olima Suyima G‘aniyeva tomonidan tayyorlangan ilmiy-tanqidiy matni singari ishlarni nazarda tutmoqdamiz. Matnshunoslikning klassik namunalari bo‘lib qolgan bunday ishlar hech qachon o‘z qimmatini yo‘qotmaydi.

Nafas ShODMONOV: — Aslida matnshunoslik juda qadimiy soha. Uzoq tarixiy asoslarga ega bo‘lsa-da, matnshunoslikning butun dunyoda sistemali suratda shakllanganiga hali bir asr ham bo‘lmadi. Lekin shu qisqa vaqt ichida filologik fanlari rivojlangan mamlakatlarda matnshunoslikning nazariy printsiplari ishlab chiqildi.

O‘tgan asrga nazar tashlasak, matnshunoslarning bizdan oldingi avlodi o‘z zimmalaridagi vazifani sharaf bilan bajardilar. Ularning muhim vazifasi ajdodlarimizning eng sara asarlarini joriy yozuvda kitobxonlarga taqdim qilishdan iborat edi. Shuning uchun ham, bu sohada fidoyilik ko‘rsatgan olimlarga har qancha ehtirom ko‘rsatilsa arziydi.

Mustaqillik davrida imkoniyatlar yanada kengaydi. Muhtaram Yurtboshimiz ko‘hna yozma bitiklarni ma’naviy tarbiyada muhim asos sifatida o‘rganishni siyosat darajasida belgilab berdi. Matnshunoslar buni ham sharaf, ham mas’uliyat deb qabul qildilar. «Feodal-klerikal» tamg‘asini olgan, «xalq dushmani» sifatida qoralangan Milliy Uyg‘onish davri adabiyoti vakillari asarlari ilmiy o‘rganila boshlandi, juda katta hajmda nashr qilindi. Bunda ham matnshunosligimizning xizmatini e’tirof etmaslik mumkin emas.

Lekin bugunning ko‘zi bilan qarab, tan oladigan bo‘lsak, o‘zbek matnshunosligi qanchalik katta hajmdagi va ahamiyatli faoliyatni amalga oshirgan bo‘lmasin, faqat amaliy jarayondan iborat bo‘lib qoldi. Uning o‘ziga xos ilmiy-nazariy printsiplari ishlab chiqilmagani bois tom ma’noda professionallasha olmadi. Buning bosh sababi hammaga yaxshi ma’lum: milliy ma’naviy qadriyatlar bilan fan taraqqiyoti o‘rtasiga katta to‘siq qo‘yilgan edi. Haqiqiy matnshunoslar juda kam edi. Ular ham, hozir aytilganidek, kechiktirib bo‘lmas amaliy faoliyat bilan band bo‘ldilar. O‘zbek filologiyasi mutaxassislari orasida matnshunoslar yetishtirish ko‘zda tutilmagandi. Sharqshunoslarga esa, milliy til va adabiyot sirlari o‘rgatilmagandi. Oqibatda chala matnshunoslar ko‘proq ish bajargan…

Qo‘ldosh PARDAEV: — Bu yerda adabiyot tarixini matnlarsiz, manbalarsiz o‘rganib bo‘lmaydi, degan fikr aytildi. Darhaqiqat, shu o‘rinda muhim adabiy manba — XX asr boshlari matbuoti materiallarini o‘rganish muammolarini ham eslab o‘tish zarur. “Oyina”, “Sadoi Turkiston”, “Sadoi Farg‘ona”, “Hurriyat” singari mashhur matbuot nashrlarida chop etilgan adabiyot materiallari anchagina o‘rganildi. Biroq “Al-Izoh”, “Al-Isloh”, “Izhor ul-Haq” jurnallari haqida bunday deb bo‘lmaydi. Bu jurnallardagi adabiyot materiallari adabiy manbashunoslik va matnshunoslik aspektida tadqiq qilinishi, ularning XX asr adabiyotida tutgan o‘rni, maqomi belgilanishi dolzarb ilmiy muammolardandir.

Birgina “Al-Isloh” jurnalini olaylik. Undagi adabiy-estetik munozaralar yangi adabiyotning shakllanishida, taraqqiy etishida alohida ahamiyat kasb etgani sir emas. Bu manbaning o‘rganilishi adabiy-tanqidiy qarashlar tadrijini tadqiq qilishda ham alohida o‘rin tutadi.

Yana bir muammo: Milliy Uyg‘onish davri matbuotidagi adabiyot materiallarini nashr etishda ham aksar hollarda professionalikdan yiroqlik illati ko‘zga tashlanadi. Bu hol matnlarning noto‘g‘ri tabdil qilinishida, ba’zan mohiyatga zid talqinlarda, ayniqsa, yaqqol seziladi. Salohiyatli matnshunos kadrlarni tayyorlash bu singari muammolarni hal etishning asosiy omilidir.

N.ShODMONOV: — Shuni alohida ta’kidlash lozimki, matnshunoslik faqat yozuvni bilish bilangina bajarilishi mumkin bo‘lgan ish emas. Matnshunos, birinchidan, davrning falsafiy estetik printsiplarini yaxshi o‘zlashtirgan; ikkinchidan, milliy taraqqiyot ehtiyojlarini anglagan; uchinchidan, ona tilining tarixi, buguniga tegishli bilimlarni, jumladan, yozuvlar tarixini, boshqa tillar ta’siri va matnlardagi ishtirokini to‘la egallagan; to‘rtinchidan, adabiyotshunoslik qoidalaridan mukammal xabardor mutaxassis bo‘lishi kerak. Aks holda, ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi.

Demak, matnshunosligimiz oldidagi hozirgi eng muhim vazifa ikkita: birinchisi, matnshunoslik bo‘yicha malakali kadrlar tayyorlash doirasini yanada kengaytirish lozim. Buning uchun mavjud universitetlar o‘zbek filologiyasi fakultetlari talabalariga matnshunoslik fani umumkasbiy fanlar qatorida o‘qitilishi, magistrlar tayyorlanishi maqsadga muvofiq. Ikkinchisi, o‘zbek matnshunosligining nazariy asoslari, jumladan, tadqiqot, tahqiqot va nashr usullari, metodologiyasi ishlab chiqilishi zarur. Boshqa tillarda yaratilgan bunday qo‘llanmalar o‘zbek matnshunosligining o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish, adabiy manbalarni nashrga tayyorlash uchun ilmiy-metodologik mezon bo‘la olmaydi.

Davra suhbatni Mahmud Sa’diy va Ahmad Otaboyev tayyorladi.

“O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasining 2010 yil 27-sonidan olindi.