Хайриддин Султонов. Онамнинг юрти

Хайриддин Султонов. Онамнинг юрти: Қисса ва ҳикоялар. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987

Қўлингиздаги тўпламга авторнинг кейинги йилларда ёзилган қисса ва ҳикоялари киритилган. Бу асарларда поклик ва ҳалоллик йўлида машаққатлар чекиб курашаётган, эътиқодида ҳамиша собит илғор замондошларимизнинг мураккаб ҳаёти тасвирланади, қаллоблик, риёкорлик ҳамда хурофий ақидаларнинг ҳар қандай кўринишлари охир-оқибатда кишини маънавий ҳалокатга элтиши бадиий йўсинда акс эттирилади.

МУНДАРИЖА

ҚИССАЛАР
Ажойиб кунлариинг бирида
Адаш Карвон

ҲИКОЯЛАР
Тўқчилик ва йўқчилик
Уч туп хурмо
Бир оғиз сўз
Дўстим Эсонбой
Онамнинг юрти
Граждан мудофааси
Номус
Пластинка