Tilak Jo‘ra. Ruhiyat

Tilak Jo‘ra. Ruhiyat. She’rlar. T.: «Yosh gvardiya», 1990.

Tilak Jo‘ra — fikri quyuq, o‘ziga xos shoir. «Ruhiyat» to‘plamidan uning keyingi yillarda yozilgan she’rlari o‘rin olgan. Fidoyi inson intilishlari, ruhiy kechinmalari, yurt manzaralari to‘plamga ijtimoiy-falsafiy salmoq bag‘ishlaydi.
«Qonimning har tomchisidan, seni sog‘inib kutaman — she’riyat», deydi shoir. Chindan ham, Tilak Jo‘ra she’riyatga teran bir poklik, ehtiros va umid deb yondoshadi. Shu boisdan to‘plamdagi ko‘pgina she’rlar badiiy pishiq, fikriy aniq, tasviriy ko‘lami kengdir.