Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild: She’rlar va dostonlar

Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild: She’rlar va dostonlar. — T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 2000.

O‘zining otashin she’riyati bilan o‘zbek adabiyotiga yangicha nafas, yangicha ruh olib kirgan Abdulla Oripov bugungi kunda ijodning kamolot cho‘qqisida. Uning she’rlaridagi teran falsafiylik, sharqona donishmandlik, Vatanning shonli o‘tmishi va bugungi taqdiri, xalq qismati va kelajagi uchun bir komil fuqarolarcha kuyunchakligi, hayotdagi salbiy ko‘rinishlarga murosasiz istehzosi ko‘p yillardan buyon she’riyat muxlislari diqqatini o‘ziga ohanrabodek tortib keladi.
To‘rt jilddagi “Tanlangan asarlar” — kitobxonlarga shoir ijodi bilan yana bir marta to‘laroq tanishish imkonini beradi, deb ishonamiz.

To‘plab nashrga tayyorlovchi va so‘ngso‘z muallifi: Doniyor Begimqulov.