Vyacheslav Shishkov. Sarkash daryo: Roman. 2 jildlik. 1-jild

Vyacheslav Shishkov. Sarkash daryo: Roman. 2 jildlik. 1-jild / M. Mirzoidov tarj. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981. Taniqli rus yozuvchisi Vyacheslav Shishkovning «Sarkash daryo» romanidagi voqealar Oktyabr inqilobiga qadar Sibirda sodir bo‘ladi. Romanning bosh qahramoni Proxor Gromov bo‘lib, davomi…


Maqolalar mundarijasi