Javoharla’l Neru. Bobur («Hindistonning kashf etilishi» kitobidan)

…Afg‘onlar Hindistonni fath etdilar hamda keyinchalik yerli xalq bilan aralashib ketdilar. Oliynasab hoqonlar oldida endi avvalo, xalqning nafratini so‘ndirish, aholini o‘z tomoniga og‘dirib olish vazifasi ko‘ndalang turardi. Ular mazkur mushkulotni bartaraf etish uchun beshafqatlik ko‘rsatishni bas qilib, sabr-toqat kishilariga aylandilar, davomi…


Maqolalar mundarijasi