Albert Lixanov. Toshqin (qissalar)

Albert Lixanov. Toshqin: Qissalar. Tarj. S. Azimova. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1980. — (Do‘stlik kutubxonasi. SSSR xalqlari prozasi).

Lenin komsomoli mukofoti laureati, taniqli rus yozuvchisi Albert Lixanov bolalar va o‘smirlar hayotini samimiy hikoya qiluvchi asarlari bilan kitobxonlarga yaxshi tanish. Adib har bir yangi asorida jiddiy ijtimoiy va axloqiy masalalarni o‘rtaga qo‘yadi.
Mazkur kitobga A. Lixanovniig «Aldov», «Quyosh tutilishi» va «Toshqin» qissalari kiritildi.