Lev Gumilyov. Etnoslar va tabiiy muhit

Biotsenoz – tabiiy makon Turli xavf-xatarlardan o‘zini saqlash tuyg‘usi barcha umurtqali hayvonlarda uchraydi. Bu tuyg‘uga yana o‘zidan ko‘payish va avlod qoldirish instinktlari (tug‘ma hissiyot) ham qo‘shiladi. Hayvonlar ham, insonlar ham ko‘proq joylarni egallab, tarqalishga va yangi muhitga moslashishga (adaptatsiyaga) intiladilar. davomi…

Qiyomiddin Nazarov. Adabiyot falsafasi

Biz falsafa mavjud ekan, “madaniyat falsafasi”, “huquq falsafasi”, “axloq falsafasi”, “siyosat falsafasi” kabi atamalar qo‘llanilishiga, millat bor ekan, unga xos til va adabiyot, madaniyat kabi milliy falsafa ham mavjud bo‘ladi, degan fikrlarga ko‘nikib qolganmiz. Adabiyot ahli va falsafa mutaxassislari o‘rtasidagi davomi…

Narzulla Jo‘rayev. O‘zlikni anglash falsafasi

Turli mutaxassislar “Hokimiyat” atamasini turlicha talqin etishadi. Masalan, tabiatshunoslar insonning tabiat ustidan hukmronligini, iqtisodchilar xo‘jalik hokimiyatini, uning boshqaruvini, faylasuflar jamiyat ob’ektiv qonuniyatlarini, huquqshunoslar davlat hokimiyatini, pedagoglar ota-onaning farzand ustidan hukmronligini, siyosatshunoslar siyosiy hokimiyatni, ruhshunoslar esa insonning o‘zi ustidan o‘zi hukmronligini davomi…


Maqolalar mundarijasi